Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 6.5.1998 Pregled izdanih financijskih jamstava u 1998. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

PREGLED IZDANIH FINANCIJSKIH JAMSTAVA U 1998. GODINI

Temeljem članka 44. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu ("Narodne novine", br. 141/97) Ministarstvo financija objavljuje:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Red.     Zaključak Vlade RH         Riznični    Datum      U            Za                                   Iznos      Iznos      Rok:
br.   Datum      Klasa, Ur. broj     broj jamstva  izdavanja    korist                                         valuta jamstva     u kunama    godine
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1    2        3            4        5        6            7                                8    8        9        10
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1    11. 7. 97.   320-01-97-01/10     N-191-JCD-IG  26. 1. 98.   HBOR      u korist zajmodavca Bank Austria Croatia d.d., Zagreb, po izravnom   KN   7.000.000,00  7.000.000,00  31. 7. 1998.
            5030105-97-2                              zaduženju "Agroludbreg" d.d. za poljoprivrednu proizvodnju, trgovi-
                                                nu i usluge, Ludbreg u svezi otkupa pšenice roda 1997. g.
2    25. 9. 97.   320-01/97-01/11     N-191-JDI-IG  15. 1. 98.   HBOR      u korist zajmodavca Zagrebačka banka d.d., Zagreb, po izravnom     KN   300.000,00   300.000,00   31. 8. 1998.
            5030115-97-3                              zaduženju P. S. Jastrebarsko d.d., Jastrebarsko u svezi financiranja
                                                Programa jesenske sjetve 1997. g.
3    25. 9. 97.   320-01/97-01/11     N-191-JDI-IG  15. 1. 98.   HBOR      u korist zajmodavca Slavonske banke d.d., Osijek, po izravnom      KN   7.000.000,00  7.000.000,00  15. 8. 1998.
            5030115-97-3                              zaduženju IPK Croatia d.o.o., Osijek u svezi financiranja Programa
                                                jesenske sjetve 1997. g.
4    25. 9. 97.   320-01/97-01/11     N-191-JDI-IG  20. 1. 98.   HBOR      u korist zajmodavca Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, po izrav-   KN   162.000,00   162.000,00   15. 9. 1998.
            5030115-97-3                              nom zaduženju PZ Beli Manastir, Beli Manastir u svezi financiranja
                                                Programa jesenske sjetve 1997. g.
5    25. 9. 97.   320-01/97-01/11     N-191-JDI-IG  27. 1. 98.   HBOR      u korist zajmodavca Slavonske banke d.d., Osijek, po izravnom za-    KN   290.000,00   290.000,00   15. 8. 1998.
            5030115-97-3                              duženju Hortus d.o.o., Pitomača u svezi financiranja Programa
                                                jesenske sjetve 1997.
6    25. 9. 97.   320-01/97-01/11     N-191-JDI-IG  20. 1. 98.   HBOR      u korist zajmodavca Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb po izravnom   KN   324.000,00   324.000,00   15. 9. 98.
            5030115-97-3                              zaduženju PZ Podrum, Suza u svezi financiranja Programa jesenske
                                                sjetve 1997. g.
7    20. 2. 97.   432-02/96-01/86     N-191-JEH-IG/I 23. 1. 98.   Splitska banka "Cetinka" d.d. Trilj, osnovica jamstvu je Ugovor o kreditu broj     DEM   2.503.058,80  8.894.000,00  23. 1. 2003.
            503-0115-97-2                      d.d. Split   G-563 od 22. 10. 97. zaključen između HBOR i SB i po osnovici
                                                Ugovora o kreditu između SB i "Cetinke" Trilj 
8    23. 10. 97.   320-01/97-01/14     N-191-JFA-IG  2. 2. 98.    HBOR      u korist zajmodavca Zagrebačka banka d.d., Zagreb, po izravnom     KN   9.000.000,00  9.000.000,00  15. 10. 1998.
            5030115-97-2                              zaduženju Poljopromet d.d., Virovitica u svezi programa otkupa
                                                kukuruza
8/1   23. 10. 97.   320-01/97-01/14     N-191-JFA-IG/1 9. 3. 98.    HBOR      u korist zajmodavca Zagrebačke banke d.d. po izravnom zaduženju     KN   5.000.000,00  5.000.000,00  15. 10. 1998.
            5030115-97-2                              Sljeme dd, Sesvete u svezi financiranja Programa otkupa kukuruza
                                                roda 1997.
8/2   23. 10. 97.   320-01/97-01/14     N-191-JFA-IG/2 9. 3. 98.    HBOR      u korist zajmodavca Raiffeisenbank Austria dd po izravnom zaduže-    KN   2.000.000,00  2.000.000,00  15. 10. 1998.
            5030115-97-2                              nju Agrokoka dd, Zagreb u svezi financiranja Programa otkupa kuku-
                                                ruza roda 1997.
9    5. 3. 98.    325-01/98-03/01     N-191-JFI-IG  9. 3. 98.    HBOR      "Hrvatske vode" - prema "Programu obnove i razvitka infrastrukture   KN   34.146.586,67  34.146.586,67  9. 3. 2009.
            5030115-98-1                              Republike Hrvatske" - obnove vodoopskrbnih sustava jed. lok.
                                                samouprave u 1996. i 1997. god.
10   14. 1. 98.   341-02/97-01/01     K-280-JJA-IH  3. 2. 98.    Privrednoj    Hrvatske željeznice, temeljem Ugovora o isporuci rezervnih dijelova  DEM   5.900.000,00  20.732.600,00  3. 2. 2002.
            5030115-98-4                      banci      i opreme na kredit zaključen sa firmom Thyssen Rheinstahl Tehnik
                                        Zagreb      GmbH, Hans-Guenther-Aohl-Str. 1
11   14. 1. 98.   343-01/97-02/01     K-840-JJB-IH  16. 1. 98.   Bayerische   Croatia Airlines d.d. Zagreb                      USD   30.000.000,00  189.093.000,00 14. 1. 2010.
            5030115-97-4                      Landesbank 
                                        Girozentrale 
                                        München
12   18. 12. 97.   343-03/97-01/02     K-040-JJC-IH  19. 2. 98.   Creditanstalt  Zračna luka Dubrovnik                          ATS   141.374.150,65 70.734.925,03  19. 2. 2008.
            5030116-97-2                      AG
13   12. 2. 98.   320-01/97-01/12     K-280-JJD-IH  25. 2. 98.   Zagrebačka   Poljoprivredno-industrijski kombinat Vupik d.d., Vukovar za krediti-  DEM   2.321.107,00  13.344.288,26  25. 2. 2007.
            5030115-98-2                      banka d.d.   ranje isporuke poljoprivrednih strojeva "John Deere"          USD   813.972,00
                                                Zagreb 
14   12. 2. 98.   320-01/97-01/12     K-040-JJE-IH  25. 2. 98.   Zagrebačka   Belje d.d., Darda, za kreditiranje isporuke poljoprivrednih       ATS   4.111.675,00  2.053.465,00  25. 2. 2005.
            5030115-98-2                      banka d.d.   strojeva (plugova) "Regent, Berger"
                                        Zagreb
15   12. 2. 98.   320-01/97-01/12     K-280-JJF-IH  25. 2. 98.   Zagrebačka   IPK ratarstvo-stočarstvo Osijek za kreditiranje isporuke        DEM   4.860.850,00  35.236.268,00  25. 2. 2007.
            5030115-98-2                      banka d.d.   poljoprivrednih strojeva "John Deere"                  USD   2.849.890,00
                                        Zagreb
16   12. 2. 98.   320-01/97-01/12     K-040-JJG-IH  25. 2. 98.   Zagrebačka   IPK ratarstvo-stočarstvo Osijek za kreditiranje isporuke        ATS   3.494.200,00  1.745.083,00  25. 2. 2005.
            5030115-98-2                      banka d.d.   poljoprivrednih strojeva "Regent, Berger"
                                        Zagreb
17   12. 2. 98.   320-01/97-01/12     K-280-JJH-IH  25. 2. 98.   Zagrebačka   Belje d.d. Darda za kreditiranje isporuke poljoprivrednih        USD   1.626.575,00  22.992.921,00  25. 2. 2007.
            5030115-98-2                      banka d..d   strojeva (traktora) "John Deere"                    DEM   3.594.890,00
                                        Zagreb
18   25. 9. 97.   432-02/97-01/24     K-280-JJI-IH  25. 2. 98.   Privrednoj   "Poljoopskrbe - Vanjska trgovina" d.o.o. Zagreb za kreditiranje proiz- DEM   4.500.000,00  15.853.500,00  25. 2. 2005.
            5030115-97-12                      banci Zagreb  vodnje i plasmana traktora s priključnim uređajima iz proizv. programa
                                                "Tvornice traktora" d.d.
19/1  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/1 2.3.98.     HBOR      U korist zajmodavca Splitske banke d.d. Split, Podružnica Korčula po  KN   2.147.213,00  2.147.213,00  15.8.1999.
            5030115-97-2                              izravnom zaduženju POŠIP PZ, Čara u svezi financiranja Programa
                                                otkupa grožđa na otocima
19/2  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/2 2.3.98.     HBOR      U korist zajmodavca Splitske banke d.d. Split, Podružnica Korčula po  KN   301.028,37   301.028,37   15.8.1999.
            5030115-97-2                              izravnom zaduženju LASTOVA PZ, Lastovo u svezi financiranja
                                                Programa otkupa grožđa
19/3  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/3 27.2.98.    HBOR      U korist zajmodavca Splitske banke d.d. Split, po izravnom zaduženju  KN   6.322.291,44  6.322.291,44  15.8.1999.
            5030115-97-2                              DALMACIJAVINA p.o. Split u svezi financiranja Programa otkupa
                                                grožđa na otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/4  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/4 10.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Dubrovačke banke d.d. Dubrovnik, po izravnom    KN   2.362.000,00  2.362.000,00  31.7.99.
            5030115-97-2                              zaduženju Vinogradar PZ Kuna Pelješka u svezi financiranja Progra-
                                                ma otkupa grožđa na otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/5  12.2.98     320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/5 9.3.98.     HBOR      U korist zajmodavca Splitske banke d.d. Split, po izravnom zaduženju  KN   1.037.195,54  1.037.195,54  30.6.1999.
            5030115-97-2                              Poljoprivreda-Blato u svezi financiranja Programa otkupa grožđa na
                                                otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/6  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/6 10.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Dubrovačke banke d.d. po izravnom zaduženju     KN   5.711.461,55  5.711.461,55  30.6.1999.
            5030115-97-2                              Jedinstvo PZ, Smokvica u svezi financiranja Programa otkupa grožđa
                                                na otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/7  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/7 10.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Splitske banke d.d. po izravnom zaduženju      KN   1.586.536,73  1.586.536,73  30.6.1999.
            5030115-97-2                              Postup, PZ, Donja Banda u svezi financiranja Programa otkupa
                                                grožđa na otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/8  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/8 10.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Dubrovačke banke d.d. po izravnom zaduženju     KN   2.624.123,36  2.624.123,36  30.6.1999.
            5030115-97-2                              Putniković, PZ Putniković u svezi financiranja Programa otkupa
                                                grožđa na otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/9  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/9 10.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Dubrovačke banke d.d. po izravnom zaduženju     KN   1.799.500,00  1.799.500,00  30.6.1999.
            5030115-97-2                              Pelješki vrhovi PZ, Janjina u svezi financiranja Programa otkupa
                                                grožđa na otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/10  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/10 10.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Dubrovačke banke d.d. po izravnom zaduženju     KN   1.339.299,00  1.339.299,00  31.7.1999.
            5030115-97-2                              Stoviš PZ, Ston u svezi financiranja Programa otkupa grožđa na
                                                otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/11  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/11 9.3.98.     HBOR      U korist zajmodavca Županjske banke d.d., Županja po izravnom za-    KN   3.500.000,00  3.500.000,00  30.6.1999.
            5030115-97-2                              duženju Vupika d.d. Vukovar u svezi financiranja Programa otkupa
                                                grožđa na otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/12  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/12 16.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Splitske banke d.d. po izravnom zaduženju      KN   3.783.532,00  3.783.532,00  30.6.1999.
            5030115-97-2                              IMOTA d.d. Imotski u svezi financiranja Programa otkupa grožđa
                                                na otocima i područjima od posebne državne skrbi
19/13  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/13 17.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Dubrovačke banke d.d., po izravnom zaduženju    KN   1.653.834,70  1.653.834,70  30.6.1999.
            5030115-97-2                              Dubrovačkih podruma d.d. Gruda u svezi financiranja Programa 
                                                otkupa grožđa na otocima i područjima od posebne državne skrbi 
19/14  12.2.98.    320-01/97-01/14     N-191-JAJ-IH/14 24.3.98.    HBOR      U korist zajmodavca Splitske banke d.d., Split, po izravnom zaduže-   KN   10.971.596,00  10.971.596,00  30.6.1999.
            5030115-97-2                              nju Dingač PZ, Potomje u svezi financiranja Programa otkupa grožđa
                                                na otocima i područjima od posebne državne skrbi
20   12.2.98.    320-01/97-01/12     K-040-JAA-IH  4.3.98.     Karntner Landes-Za Virovitičko-podravsku županiju, Virovitica za nabavu traktora    ATS   65.000.000,00  32.538.285,00  15.3.2006.
            5030115-98-2                      und Hypothe-  "Torpedo" i priključne mehanizacije za potrebe branitelja iz
                                        ken bank ag   Domovinskog rata 
21   14.1.98.    341-02/97-01/01     K-280-JAC-IH  11.3.98.    Thyssen Rheins- Hrvatske željeznice, za nabavu rezervnih dijelova i           DEM   18.000.000,00  63.446.400,00  11.3.2004.
            5030115-98-3                      tahl Technik  komponenti
                                        Düsseldorf
22   14.1.98.    341-02/97-01/01     K-280-JAD-IH  11.3.98.    Thyssen Rheins- Hrvatske željeznice rezervnih dijelova i komponenti           USD   4.500.000,00  29.250.000,00  11.3.2004.
            5030115-98-3-                      tahl Technik
                                        Düsseldorf
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                UKUPNO U KUNAMA                                         616.276.933,65
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PREGLED IZDANIH ČINIDBENIH JAMSTAVA U 1998. GODINI

Temeljem članka 44. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu ("Narodne novine" br. 141/97) Ministarstvo financija objavljuje:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Red.     Zaključak Vlade RH         Riznični    Datum      U                Za                                               Iznos          Iznos
br.   Datum      Klasa, Ur. broj     broj jamstva  izdavanja    korist                                                 valuta         jamstva         u kunama
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1    2            3        4        5        6                7                                    8            8            9 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  1    14.1.98.    343-01/97-02/01     K-840-JJB-IH-č 14.1.98.    Bayerische   Croatia Airlines d.d. Zagreb                              USD           283.000.000,00     1.783.777.300,00
            5030115-97-4                      Landesbank 
                                        Girozentrale 
                                        München
2    23.10.97.    310-14/96-01/01     K-840-JAF-IH-č 22.1.98.    HBOR      Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.o.o. Zagreb, za izgradnju brodova Nov.       USD           5.000.000,00      32.173.000,00
            5030105-97-18                              403 i 404 grade se u brodogradilištu "Brodosplit-Brodogradilište" d.o.o. Split
3    12.3.98.    310-14/98-01/01     K-840-JAE-IH-č 16.3.98.    HBOR      za "Uljanik-brodogradilište", Pula   USD   22.860.000,00  147.094.956,00
            5030115-98-4
4    26.2.98.    340-03/97-01/16     K-280-JAH-IH  24.3.98.    Berliner Bank  Za Hrvatsku upravu za ceste, a temeljem ugovora o zajmovima između Hrvatske       DEM           21.200.000,00      74.836.000,00
            5030115-98-4                              uprave za ceste i Berliner Bank za financiranje izgradnje mosta na Rijeci 
                                                Dubrovačkoj
5    26.2.98.    340-03/97-01/16     K-280-JAI-IH  24.3.98.    Berliner Bank  Za Hrvatsku upravu za ceste, a temeljem ugovora o zajmovima između Hrvatske       DEM           26.750.000,00      94.427.500,00
            5030115-98-4                              uprave za ceste i Berliner Bank za financiranje izgradnje mosta na Rijeci 
                                                Dubrovačkoj
6    22.5.97.    310-14/96-01/01     K-840-JCF-IH-č 30.3.98.    HBOR      Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.o.o. Zagreb, a izgradnju brodova Nov. 419 i    USD           11.000.000,00      70.780.600,00
            5030115-97-11                              420, a koje se grade u brodogradilištu "Uljanik-Brodogradilište" d.d. Pula
7    12.6.97.    310-14/96-01/01     K-840-JOG-IH-č 30.3.98.    HBOR      Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.o.o. Zagreb, za izgradnju brodova Nov. 229     USD           21.000.000,00      135.126.600,00
            5030115-97-11                              do 237, a koje se grade u brodogradilištima "Brodotrogir" d.d., Trogir i "Brodosplit" 
                                                d.o.o. Split i "Uljanik" d.d. Pula 
8    22.5.97.    310-14/96-01/01     K-840-JCH-IH-č 30.3.98.    HBOR      Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.o.o. Zagreb, za izgradnju brodova Nov. 400 i    USD           10.500.000,00      67.563.300,00
            5030115-97-11                              401, a koje se grade u brodogradilištima "Brodosplit - Brodogradilište" d.o.o. Split
9    12.6.97.    310-14/96-01/01     K-840-JCI-IH-č 30.3.98.    HBOR      Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.o.o. Zagreb, za izgradnju brodova Nov. 406 i    USD           16.000.000,00      102.953.600,00
            5030115-97-11                              407, a koje se grade u brodogradilištima "Brodosplit - Brodogradilište" d.o.o. Split
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                UKUPNO U KUNAMA                                                                                                                 2.508.732.856,00 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________