Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 6.5.1998 Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" br. 92/96), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI STANA

Članak 1.

Vrijednost stana koja se utvrđuje u postupku prava na naknadu prijašnjem vlasniku ovisi o građevinskoj vrijednosti stana i vrijednosti položajne pogodnosti stana.

Članak 2.

Građevinska vrijednost stana i vrijednost položajne pogodnosti stana određuju se prema mjerilima za utvrđivanje građevinske vrijednosti stana (Cg) i položajne pogodnosti stana (Pp) prema Uredbi o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže ("Narodne novine" br. 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93).

Za stanove koji više ne postoje, građevinska vrijednost stana (Cg) određuje se kao građevinska vrijednost etalonskog objekta koja se primjenjuje prema Uredbi iz stavka 1. ovoga članka (Ce), umanjena za 70%.

Članak 3.

Vrijednost stana utvrđuje se na način da se građevinska vrijednost stana (Cg) uveća za položajnu pogodnost stana (Pp).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371-01/98-03/02
Urbroj: 531-01-98-4
Zagreb, 4. svibnja 1998.

Ministar
mr. Marko Širac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.