Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 6.5.1998 Naputak za subvencioniranje izletničkih programa "HRVATSKA BAŠTINA"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", 75/93) u provođenju Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske u 1998. ministar turizma donosi

NAPUTAK

ZA SUBVENCIONIRANJE IZLETNIČKIH PROGRAMA "HRVATSKA BAŠTINA"

U cilju obogaćivanja i proširivanja turističke ponude namijenjene domaćim i stranim turistima, Ministarstvo turizma će u razdoblju od 15. svibnja do 31. prosinca 1998. godine subvencionirati posebne turističke programe pod zajedničkim nazivom "HRVATSKA BAŠTINA".

Osnovni sadržaj programa "HRVATSKA BAŠTINA" je posjeta i upoznavanje domaćih i stranih turista s povijesnim i kulturnim spomenicima ili lokalitetima, ličnostima, tradicijom, običajima i sl. na području Hrvatske.

Nakon provedenog natječaja putem udruga putničkih agencija, Ministarstvo turizma je utvrdilo da uvjete osnovnog sadržaja, te višekratnog izvođenja tijekom razdoblja subvencioniranja u 1998. godini, ispunjavaju slijedeći programi:

1. JEDNODNEVNI IZLETI I DOGAĐANJA
________________________________________________________________________________________________________________________________

    Putnička/                            Prijavljeni   Prijavljena
Red.  turistička       Naziv programa     Vrsta      broj      cijena progra-
br.   agencija                    prijevoza    izvođenja    ma za jednog
                                    programa    korisnika u kn
_______________________________________________________________________________________________________
1.   KEI Opatija       Stari Kašteli      Autobus     38        95,00
2.   KEI Opatija       Istra-Skrivena
                riznica kulture     Autobus     32       220,00
3.   KEI Opatija       Mali Lošinj i Susak   Brod      18       355,00
                - Biseri Kvarnera            
4.   KEI Opatija       Posjet otoku Pagu    Brod      20       175,00
5.   KEI Opatija       Otoci Krk i Rab     Brod      24       270,00
6    KEI Opatija       Istra - varijanta II  Autobus     33       149,00
7.   Rivieratours      Kočarenje        Brod      60       140,00
    -Poreč
8.   Terek          Trakošćan        Autobus     5        95,00
    Biro-Kutina
9.   Ferial-Karlovac     Baština ozaljskog kraja Autobus     33       60,00
10.   Ferial-Karlovac     Baština ogulinskog   Autobus     33       60,00
                kraja
11.   Ferial-Karlovac     Baština slunjskog kraja Autobus     34       60,00
12.   Alplan Tours -     Dvorci Hrvatskog    Autobus     20       95,00
    Zagreb         zagorja
13.   Adria Tours       Krk tour        Autobus     20       150,00
    - Krk
14.   VB Tours -       Našice - Kutjevo -   Autobus     4        120,00
    Sl. Brod        Požega - Velika
15.   Tema tours       Đakovo - Ivandvor    Autobus     10       142,00
    Đakovo         Našice-Požega-Velika  
16.   Tema tours       Zagreb-Medvedgrad    Autobus     20       215,00
    Đakovo
17.   Tema tours       Dvorci Slavonije    Autobus     15       125,00
    Đakovo
18.   Tema tours       Dvorci Hrvatskog    Autobus     8        205,00
    Đakovo         zagorja
19.   Atlas, Dubrovnik    Ceremonijal svečanog  -        10       490,00
                prijama na dubrovački
20.   Atlas, Dubrovnik    Svečani prijam u    -        15       450,00
                atriju Kneževog dvora
21.   Atlas, Dubrovnik    S knezom privatno    -        20       390,00
22.   Atlas, Dubrovnik    Sibili u pohode     Brod + autobus 10       800,00
23.   Atlas, Dubrovnik    Domjenak kod Petra   Brod + autobus 10       390,00
                Hektorovića
24.   Atlas, Dubrovnik    Grožnjan ili kraj    Autobus     20       390,00
                povijesti
25.   Atlas, Dubrovnik    Trakošćan hrvatskih   Autobus     10       350,00
                Draškovića
26.   Atlas, Dubrovnik    Gornjogradski      -        10       390,00
                preludij
27.   Atlantis - Sl.     Izlet u svijet bajki  Autobus     15       159,00
    Brod
______________________________________________________________________________________________________


Naprijed navedeni programi subvencionirat će se u iznosu od 10% od prijavljene cijene za jednog putnika/korisnika, za svaki realizirani program do prijavljenog broja izvođenja programa.

a) Za ostvarivanje subvencije za svaki realizirani izletnički program, odnosno grupu putnika podnosi se posebni zahtjev koji treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

- obrazac zahtjeva HB-1 koji je sastavni dio ovog Naputka

- putni nalog za autobus ili brod, ako je u program uključen prijevoz

- listu putnika i kopiju uplatnice za svakog putnika ili grupu putnika iz koje je vidljivo:

- ime i prezime putnika

- naziv programa

- cijena programa za putnika

- datum uplate

b) Za programe - događanja pod brojem 19., 22., 21. i 26., koji ne uključuju prijevoz za svako izvođenje programa prilaže se sljedeća dokumentacija:

- obrazac zahtjeva HB-1 koji je sastavni dio ovog Naputka

- kopija ulaznice za svakog posjetioca iz koje je vidljiva:

  - cijena ulaznice

  - datum izvođenja programa

Zahtjevi za subvenciju podnose se i označavaju rastućim redom zasebno za svaki realizirani program pod a) i b).

2. IZLETI S UKLJUČENIM NOĆENJEM
___________________________________________________________________________________________________________________

    Putnička/                                Prijavljeni
Red.  turistička       Naziv programa         Vrsta      broj
br.   agencija                        prijevoza    izvođenja
                                        programa
_____________________________________________________________________________________________
1.   Zagrebtours, Zagreb   Putevima glagoljaša       Autobus     20
2.   Fun tours, Zagreb    Glagoljaški put         Autobus     10
3.   Atlantis - Sl. Brod   Osorski otoci          Autobus-Brod  15
4.   Vb tours, Sl. Brod   Hrv. zagorje          Autobus     5
5.   Ferijaltours Osijek   Dvorci Hrvatskog zagorja    Autobus     15
6.   Mare-Panonium,     Zagorski kaj          Autobus     7
    Vinkovci
7.   Panturist - Osijek   Varaždin-Trakošćan-       Autobus     15
                Kumrovec-Tuhelj/Stub. Topl.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Naprijed navedeni programi subvencionirat će se po kilometru ostvarene povratne vožnje za svaki realizirani program do prijavljenog broja izvođenja programa kako sljedi:

- autobus od 25 od 39 sjedala 1,1 kn/km

- autobus od 40 do 60 sjedala 1,5 kn/km

- autobus s više od 60 sjedala 2,2 kn/km

Program koji uključuje brod kao dio kombiniranog prijevoza ostvaruje pravo i na subvenciju u pomorskom prijevozu u iznosu od 25% stvarno plaćenog računa prijevozniku.

Za ostvarivanje subvencije za svaki realizirani program, podnosi se posebni zahtjev koji treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

- obrazac zahtjeva HB-2 koji je sastavni dio ovog Naputka

- kopiju putnog naloga ili računa za autobus iz kojeg je vidljiva:

- ostvarena relacija

- datum polaska i povratka

- ostvareni broj kilometara

- kopiju računa prijevoznika za izvršeni brodski/trajektni prijevoz

- voucher ili uplatnicu za svakog putnika

- listu putnika s potvrdom o plaćenim hotelskim uslugama (obrazac HB-3 koji je sastavni dio ovog Naputka).

Zahtjevi za subvenciju podnose se i označavaju rastućim redom zasebno za svaki program.

Zahtjevi za subvencije iz točke 1. i 2. ovog Naputka podnose se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec na adresu:

MINISTARSTVO TURIZMA
"HRVATSKA BAŠTINA"
UL. GRADA VUKOVARA 78
10000 Zagreb

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je:

15. prosinac 1998. za programe ostvarene do 30. studenog 1998.

10. siječanj 1999. za programe ostvarene u prosincu 1998.

Za zahtjeve koji stignu nakon propisanih rokova, te s nepotpunom, nepotpisanom i neovjerenom dokumentacijom, ne može se ostvariti subvencija.

Po zahtjevima za subvenciju za programe koji neće odgovarati prijavljenim elementima (osnovni sadržaj, trajanje, itinerer, cijena) neće se moći ostvariti subvencija.

Izvođenje programa "HRVATSKA BAŠTINA", kao i dokumentacija podnesenih zahtjeva podliježe nadzoru Turističke inspekcije Republike Hrvatske.

U slučaju spora nadležan je arbitražni sud u Zagrebu.

Klasa: 421-03/98-01/13
Urbroj: 529-03/98-1
Zagreb, 28. travnja 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

HB - 1

    REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA JEDNODNEVNI IZLETNIČKI PROGRAM ILI DOGAĐANJE "HRVATSKA BAŠTINA"

                                                              Broj ___________

1. Naziv i sjedište putničke/turističke agencije ______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Naziv programa  __________________________________________________

3. Mjesto polaska grupe  ______________________________________________

4. Odredište grupe  __________________________________________________

5. Prijavljena cijena programa za jednog
    putnika/korisnika u kn  ______________________________________________

6. Ukupan broj putnika/korisnika ________________________________________

7. Obračun subvencije

 _____________________ x _________________________ kn = _____________kn
(ukupan broj putnika/korisnika)        (10% od prijavljene cijene programa)

8. Broj računa putničke/turističke agencije ___________________________________

  
       Mjesto i datum                                                             Žig i potpis
   podnošenja zahtjeva

_____________________                                   _____________________

HB - 2   REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA


ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA JEDNODNEVNI IZLETNIČKI PROGRAM "HRVATSKA BAŠTINA" S NOĆENJEM


Broj  ______________

 1. Naziv i sjedište putničke/turističke agencije ______________________________

_________________________________________________________________

 2. Naziv programa __________________________________________________

 3. Mjesto polaska grupe ______________________________________________

 4. Datum i vrijeme

     - polaska grupe __________________________________________________

     - povratka grupe _________________________________________________

 5. Odredište grupe __________________________________________________

 6. Naziv hotela u kojem će boraviti grupa _________________________________

 7. Naziv i sjedište prijevoznika _________________________________________

 8. Registracijski broj autobusa _________________________________________

 9. Ukupan broj turista u grupi __________________________________________

10. Početna kilometraža autobusa u mjestu polaska
      grupe (po tahografu) ______________________________________________

11. Završna kilometraža autobusa u mjestu povratka
     grupe (po tahografu) _______________________________________________

12. Ostvareni broj kilometara u dolasku i povratku ___________________________

13. Iznos tražene subvencije

     Ostvareni broj km _____________x ________________ kn = _____________kn

    Plaćeni račun za brodski / trajektni
    prijevoz                _________________  x 25% =  _________________kn

14. Broj računa putničke / turističke agencije  ________________________________

                  Mjesto i datum                                                          Žig i potpis
               podnošenja zahtjeva

   ________________________________          ________________________________

HB - 3

     Naziv i sjedište hotelske ili dr. pravne osobe
_________________________________________

POTVRDA

da je putnička / turistička agencija ____________________________________________

iz _______________________________________ podmirila obvezu za pružene hotelske

usluge za goste koji su boravili u hotelu ______________________________________ u

razdoblju _______________________________ .

             Datum                                       Žig                                   Potpis odgovorne
                                                                                                               osobe

_______________________   _____________________     _________________________

POPIS GOSTIJU

1. ______________________31. ______________________

2. ______________________32. ______________________

3. ______________________33. ______________________

4. ______________________34. ______________________

5. ______________________35. ______________________

6. ______________________36. ______________________

7. ______________________37. ______________________

8. ______________________38. ______________________

9. ______________________39. ______________________

10. _____________________40. ______________________

11. _____________________41. ______________________

12. _____________________42. ______________________

13. _____________________43. ______________________

14. _____________________44. ______________________

15. _____________________45. ______________________

16. _____________________46. ______________________

17. _____________________47. ______________________

18. _____________________48. ______________________

19. ____________________  49.______________________

20. _____________________50. ______________________

21. _____________________51. ______________________

22. _____________________52. ______________________

23. _____________________53. ______________________

24. _____________________54. ______________________

25. _____________________55.______________________

26. _____________________56. ______________________

27. _____________________57. ______________________

28. _____________________58. ______________________

29. _____________________59.______________________

30. _____________________60. ______________________