Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 6.5.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-6/1997 i U-II-212/1997 od 22. travnja 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o suglasnosti zakona i drugog propisa s Ustavom, na sjednici održanoj dana 22. travnja 1998. godine, donio je

RJEŠENJE

I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 74/94 i 57/96, te 46/97 - pročišćeni tekst).

II. Obustavlja se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom

a) Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom ("Narodne novine", broj 46/96) i

b) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika za obavljanje ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom ("Narodne novine", broj 98/96).

III. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Nikola Depikolozvane i dr. svi ribari s Otoka Krka, a svi zastupani po odvjetniku Zlatku Lajnertu iz Zagreba, predložili su ovome Sudu da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske propisa navedenih u točki I. i točki II.b izreke ovog rješenja.

Obrtnička komora Rijeka predložila je pokretanje istog postupka propisa navedenih u točki II. izreke ovog rješenja.

U oba prijedloga ukazuje se na nesuglasje s Ustavom Republike Hrvatske u izreci navedenih propisa, a zbog ograničenja koja su istim propisana. Ovim ograničenjima da su podvrgnuti ribari u obavljanju registrirane gospodarske djelatnosti, kojim djelatnostima se oni bave na prirodnom bogatstvu, a da istodobno uz ograničenje nije sukladno odredbama članka 52. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske utvrđena naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. Uz to podnositelji prijedloga ističu da propisi iz točke II. izreke nisu doneseni u postupku sukladno odredbama članka 40. i 41. Zakona o morskom ribarstvu. Tvrdi se naime, da prije njihova donošenja nije zatraženo znanstveno i stručno mišljenje pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora i strukovnih grupa ribara udruženih pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori. Obrtnička komora u Rijeci, osim rečenog, navodi da je ograničenje u odnosu na ribolov na moru utvrđeno propisima iz točke II. izreke, koji propisi nisu zakon, a samo zakonom se ograničenja mogu utvrđivati.

Zbog navedenih razloga podnositelji prijedloga smatraju da propisi iz izreke nisu suglasni niti s odredbama članka 49. (jednaki pravni položaj na tržištu), članka 50. (ograničenje vlasništva), članka 54. (dostupnost rada pod jednakim uvjetima), članka 55. (pravo na zaradu), članka 56. (pravo na socijalnu sigurnost) i članka 57. stavak 1. (pravo na pomoć zbog nezaposlenosti) Ustava Republike Hrvatske.

Prijedlog u odnosu na propis naveden u točki I. izreke nije osnovan, dok za postupanje po prijedlozima u odnosu na propise navedene u točki II. izreke ne postoje pretpostavke za odlučivanje.

Prema odredbama članka 52. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, u odnosu na dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, a to su ona navedena u odredbama stavka 1. istoga članka ukoliko je to svojstvo zakonom određeno, zakonom se određuje način njihove uporabe i iskorištavanja.

Odredbama članka 1. stavak 2. Zakona o morskom ribarstvu utvrđeno je za ribe i druge morske organizme u ribolovnom moru, da su obnovljivi dijelovi prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i da imaju njenu osobitu zaštitu, koja se provodi sukladno odredbama tog Zakona.

Zaštita riba i drugih morskih organizama propisana je odredbama Glave VII. Zakona o morskom ribarstvu (članak 47. - 56.) i to tako da su propisana ograničenja zabranom lova određenih riba i morskih organizama, zabranom lova u određeno vrijeme i zabranom lova na određenim područjima (članak 48.), ali i ovlaštenjem ministru nadležnom za morsko ribarstvo, da propisuje ograničenja glede sredstava lova, vremena lova na određenom ribolovnom području ili zoni, količine ulova i dr. (članak 49.).

Ova ograničenja nisu apsolutna. Ona dozvoljavaju lov riba i morskih organizama na područjima koja nisu obuhvaćena zabranom, odnosno sredstvima koja nisu zabranjena. Da je tome tako slijedi i iz propisa navedenih u točki II. izreke i onih kojima su oni stavljeni van snage (Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom objavljen u "Narodnim novinama", broj 69/97), a kojima se zabranjuje uporaba pojedinih sredstava lova samo na u tom propisu određenom dijelu ribolovnog područja, što znači da je na drugim područjima, odnosno drugim sredstvima lov dozvoljen.

Ribolov, posebice gospodarski ribolov kojim se bave podnositelji prijedloga, može se obavljati samo s dozvolom nadležnog upravnog tijela. Za gospodarski ribolov dozvola je povlastica, koja obzirom na naprijed spomenutu zaštitu riba i drugih morskih organizama je već u času izdavanja iste podvrgnuta svim ograničenjima propisanim Zakonom o morskom ribarstvu i drugih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Zbog ovih razloga nije prihvaćen prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o morskom ribarstvu s Ustavom Republike Hrvatske.

Propisi navedeni u točki II. izreke prestali su važiti temeljem odredbe članka 19. Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom ("Narodne novine", broj 69/97), danom stupanja na snagu tog Pravilnika (4. srpnja 1997.). Stoga je, temeljem odredbi članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), riješeno kao u točki II. izreke.

Odluka o objavi zasniva se na odredbama članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-6/1997
U-II-212/1997
Zagreb, 22. travnja 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>