Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 8.4.1998 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-582/1995 od 31. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe M. R. iz M. L., na sjednici održanoj dana 31. ožujka 1998. godine, donio je

ODLUKU

I. Ustavna tužba se odbija.

II. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

M. R. iz M. L. podnio je ustavnu tužbu povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-6331/1994-4 od 6. travnja 1995. godine, kojom je odbijena tužba podnositelja, izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, klasa: UP/II-415-02/94-01/34, Ur. broj: 513-07-01/94-2 od 12. svibnja 1994. godine, kojim je odbijena žalba na rješenje o određivanju prisilne naplate Područnog ureda R., Ispostava M. L., klasa: UP/I-415/06/94-01/10, Ur. broj: 513-07-08-05-94-1 od 25. veljače 1994. godine, kojim se podnositelju utvrđuje obveza plaćanja nepodmirenog iznosa poreza i kamate do dana izdavanja tog rješenja, te se određuje način izvršenja prisilne naplate.

Podnositelj ustavne tužba smatra da su osporenom presudom i rješenjima upravnih tijela povrijeđene odredbe članka 19. stavak 1. i članka 115. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske.

Povrede navedenih ustavnih prava podnositelj obrazlaže pogrešno utvrđenim činjeničnim stanjem i pogrešnom primjenom materijalnog prava, ističući da je porez podmirio dana 12. svibnja 1993. godine, a da je do razlike u visini dužnog poreza došlo nezakonitim i nepravilnim radom službenika. Posebno ističe da se osporenim odlukama tereti zateznim kamatama koje su obračunate od dana kada se od njega nije ni zahtijevalo plaćanje dodatnog iznosa poreza.

Ustavna tužba nije osnovana.

Rješenjem o određivanju prisilne naplate od 24. veljače 1994. godine utvrđena je obveza plaćanja razlike poreza u iznosu od 2.513.687 HRD i kamate na taj iznos obračunate do dana izdavanja rješenja u iznosu od 2.733.171 HRD.

Upravni sud Republike Hrvatske osporenom je presudom ocijenio da je na pravilno utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenjeno materijalno pravo, te je tužbu odbio kao neosnovanu.

Analizom razloga ustavne tužbe i osporenih odluka Sud je utvrdio da podnositelju ustavne tužbe nije povrijeđeno ustavno pravo iz članka 19. stavak 1. Ustava kojim se zajamčuje da upravni akti tijela državne uprave moraju biti utemeljeni na zakonu, te da nije povrijeđena odredba članka 115. stavak 3. Ustava koja određuje da sudovi sude na temelju Ustava i zakona.

Naime, u provedenom postupku nadležna tijela su utvrdila da podnositelj nije u cijelosti podmirio iznos poreza razrezan na promet osobnog automobila, prema rješenju Uprave prihoda u M. L. od 23. srpnja 1993. godine. Na temelju činjeničnog stanja, utvrđenog tijekom upravnog postupka, osporenim odlukama nadležnih tijela određen je postupak prisilne naplate dužnih obveza primjenom odredaba tada važećeg Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 109/93).

Iz izloženog slijedi da osporenim odlukama donesenim od strane nadležnih tijela na temelju zakona i u zakonito provedenom postupku nisu povrijeđena navedena ustavna prava podnositelja ustavne tužbe.

Stoga je, temeljem članka 59. u svezi s člankom 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), odlučeno kao u točki I. izreke.

Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-582/1995
Zagreb, 31. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>