Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 8.4.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-197/1998 od 31. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga ing. Milana Kihalića iz Zagreba, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 1998. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o određivanju prinudnog upravitelja zgrada ("Službeni glasnik", broj 16/97).

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama" i "Službenom glasniku Grada Zagreba".

Obrazloženje

Ing. Milan Kihalić iz Zagreba podnio je prijedlog za ocjenu ustavnosti Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o određivanju prinudnog upravitelja zgrada ("Službeni glasnik", broj 16/97) kojim se određuje u članku 1. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 1, prinudnim upraviteljem zgrada suvlasnici kojih nisu u zakonskom roku sklopili međuvlasnički ugovor i odredili upravitelja zgrade.

Podnositelj prijedloga navodi da je naznačeni Zaključak suprotan članku 49. Ustava Republike Hrvatske koji jamči svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu i zabranjuje monopole.

Ovo iz razloga jer se tim Zaključkom određuje Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. kao jedini prinudni upravitelj svih stambenih zgrada u Gradu Zagrebu čime da mu je osiguran monopol na području Grada Zagreba u obavljanju poslova upravljanja zgradama.

Prijedlog nije osnovan.

Ustavni sud je ocijenio neosnovanim navode podnositelja prijedloga da je Gradska skupština Grada Zagreba donijela osporeni Zaključak suprotno jamstvu članka 49. Ustava koji štiti poduzetničku slobodu i zabranjuje monopole.

Naime, članak 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96), određuje da ako suvlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom u roku iz članka 384. (dvanaest mjeseci od stupanja na snagu Zakona), jedinice lokalne samouprave odredit će fizičku ili pravnu osobu koja će obavljati poslove uprave tom nekretninom (prinudni upravitelj).

Prema toj odredbi ostavljeno je na volju suvlasnicima da se dogovore o upravitelju, što je definirano u članku 378. tog Zakona. Prema stavku 2. tog članka upravitelj može biti fizička ili pravna osoba upisana za obavljanje tih poslova čime je poštovan slobodan izbor upravitelja na principima slobodne utakmice u gospodarstvu i poduzetništvu.

Prema ovlasti iz članka 21. točke 20. Privremenog statuta Grada Zagreba donesen je osporeni Zaključak o prinudnom upravitelju za one slučajeve gdje suvlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom po svom izboru i dogovoru. Stoga nema osnovanosti sumnji da bi osporeni Zaključak bio suprotan ustavnoj odredbi članka 49. Ustava.

Iz tih razloga Ustavni sud Republike Hrvatske ocjenjuje podneseni prijedlog neosnovanim.

Iz navedenih razloga, Ustavni sud Republike Hrvatske je primjenom članka 45. stavak 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), riješio kao u izreci.

Odluka o objavi rješenja donesena je temeljem članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-II-197/1998
Zagreb, 31. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>