Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 8.4.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1203/1997 od 11. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Anđelka Stanića, javnog bilježnika iz Dubrovnika, na sjednici održanoj dana 11. ožujka 1998. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

I. Odbacuje se prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članka 15. stavka 1. i članka 24. stavka 2. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 69/97).

II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Anđelko Stanić, javni bilježnik iz Dubrovnika, podnio je prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članka 15. stavka 1. i članka 24. stavka 2. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 69/97).

Predlagatelj smatra da su navedene odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina protivne odredbama čl. 2., 37., 161. i 166. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93 i 29/94), kao i da su njima povrijeđene odredbe članka 5. i drugih, Ustava Republike Hrvatske, jer da se javni bilježnici kao građani i dužnosnici ne mogu držati zakona i Ustava kad ne mogu istodobno primjenjivati sve prije navedene odredbe.

Predlaže Ustavnom sudu da osporene odredbe oglasi protivne zakonu i da ih poništi, kao i da donese privremenu mjeru kojom se te odredbe stavljaju van snage do konačne odluke Suda ili do eventualne izmjene ili dopune Zakona o porezu na promet nekretnina.

Prijedlog nije dopušten.

Nakon razmatranja prijedloga Sud je utvrdio da u okviru svoje nadležnosti utvrđene u članku 125. Ustava Republike Hrvatske nije nadležan ocjenjivati suprotnost, odnosno nesuglasnost između odredaba pojedinih zakona kao propisa jednake pravne snage, osim u slučaju povrede načela vladavine prava iz članka 3. Ustava. Također je utvrđeno da predlagatelj nije ni u dopuni svojeg prijedloga naveo razloge zbog kojih tvrdi da osporene zakonske odredbe nisu suglasne s odredbama članka 5. Ustava, niti je naveo s kojim drugim ustavnim odredbama osporene odredbe ne bi bile u skladu, kako je to propisano u članku 37. stavku 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94). Konačno, Sud nema ovlast donositi privremenu mjeru kojom bi zakonske odredbe mogao stavljati van snage do svoje konačne odluke ili do njihovih eventualnih izmjena i dopuna.

Stoga je, temeljem odredbe članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91.) i odredbe članka 25. stavka 4. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske, odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-1203/1997
Zagreb, 11. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>