Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 6.4.1998 Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 53. stavak 3. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93, 90/96), ministar gospodarstva, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, donosi

RJEŠENJE

O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA

Članak 1.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i cijena majstorskih ispita.

Članak 2.

Za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, polaznik plaća iznos od 1.200,00 kuna.

Članak 3.

Za polaganje majstorskog ispita, polaznik plaća iznos od 2.600,00 kuna.

Članak 4.

Polaznik koji u cijelosti ne položi majstorski ispit, pri ponovnom polaganju, plaća cijenu srazmjerno dijelu ispita koji ponovno polaže.

Članak 5.

Novčana sredstva prikupljena temeljem ovog Rješenja, upotrijebit će se za isplatu naknada članovima ispitne komisije, naknada obrtnicima za izgubljenu zaradu i naknadu materijalnih troškova, nastalih u svezi s polaganjem ispita.

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/98-01/14
Urbroj: 526-01-98-02
Zagreb, 30. ožujka 1998.

Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.