Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 6.4.1998 Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke u kunama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 13. i članka 67. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 1. travnja 1998. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

O IZDAVANJU BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE U KUNAMA

I.

Hrvatska narodna banka izdavat će kratkoročne prenosive blagajničke zapise u kunama.

Blagajničke zapise u kunama mogu upisivati banke i štedionice sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u svoje ime i za svoj račun, na način i uvjete koji su utvrđeni ovom odlukom.

II.

Blagajničke zapise u kunama Hrvatska narodna banka će izdavati sukladno Projekciji monetarne politike i tekućim monetarnim kretanjima.

III.

Hrvatska narodna banka prodavat će blagajničke zapise u kunama bankama i štedionicama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke Guvernera.

U razdoblju između dvije aukcije Hrvatska narodna banka prodavat će blagajničke zapise u kunama na međubankarskom tržištu novca ili putem izravne ponude bankama i štedionicama.

Uvjete i način prodaje blagajničkih zapisa u kunama određuje Guverner Hrvatske narodne banke.

IV.

Blagajničke zapise u kunama koje je Hrvatska narodna banka prodala prema ovoj odluci, banke i štedionice ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani.

Izuzetno, od odredbi stavka 1. ove točke, odlukom Guvernera Hrvatska narodna banka može otkupiti vlastite blagajničke zapise u kunama i prije isteka roka na koji su upisani zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka.

V.

Hrvatska narodna banka prodaje blagajničke zapise u kunama uz diskont, na način da se prilikom upisa, nominalna vrijednost blagajničkih zapisa u kunama umanjuje za iznos pripadajućih kamata.

VI.

Hrvatska narodna banka će po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa u kunama.

Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise u kunama prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana izvjestiti Hrvatsku narodnu banku.

VII.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke ("Narodne novine" 104/93, 50/94. i 64/95.).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 421/98
Zagreb, 1. travnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>