Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 6.4.1998 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 29. i 67. stavka 1. točke 16. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), članka 63. stavak 4. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine br. 91A/93 i 36/98), te članka 51. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 1. travnja 1998. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBVEZI OVLAŠTENIH BANAKA I ŠTEDIONICA DA DRŽE ODREĐENI IZNOS U DEVIZAMA U INOZEMSTVU RADI ODRŽAVANJA OPĆE LIKVIDNOSTI

I.

Točka III. stavak 1. Odluke o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti ("Narodne novine" broj 134/97 i 18/98) mijenja se i glasi:

"U obračun radi izvršenja obveze iz točke I. ove Odluke ovlaštene banke i štedionice uključuju devizna potraživanja iskazana na računima: 300, 301, 3100, 3101, 3116, 33920-1, 33923-4, 33927, 35100-1, 35103-4 i dio računa iz skupine 359."

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 424/98.
Zagreb. 1. travnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.