Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 6.4.1998 Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog i srebrenog kovanog novca "100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine" br. 91A/93 i 36/98) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 1. travnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOG I SREBRNOG KOVANOG NOVCA "100. OBLJETNICA ROĐENJA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA"

1. Hrvatska narodna banka izdaje zlatni i srebrni kovani novac u povodu obilježavanja 100. obljetnice rođenja Alojzija Stepinca, kardinala i zagrebačkog nadbiskupa, koji je svoj život posvetio svjedočenju vjere i obrani progonjenih i koji se svojom hrabrošću za vrijeme komunističkih osuda i zatvaranja uzdigao u velikane među Hrvatima.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 500 kuna, u količini ne većoj od 3.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 1.500.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 3.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 450.000,00 kuna.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu 3,50 grama i promjer 18 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je lika kardinala Alojzija Stepinca. U gornjem polukrugu, uz rub, ispisan je tekst "KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC". Desno od lika, jedna ispod druge, ispisane su godine rođenja i smrti kardinala Alojzija Stepinca, "1898." i "1960.".

6. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je Kardinalova grba. Godina izdanja 1998. ispisana je na način da je brojka "19" smještena lijevo od grba, a brojka "98". desno od grba. Iznad Kardinalova grba, uz gornji rub, prikaz je grba Republike Hrvatske, a ispod Kardinalova grba, u dva retka, oznaka je nominalne vrijednosti "500" i naziva novčane jedinice "KUNA". Kružno uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

7. Obod je prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna gladak.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 150 kuna imat će masu od 24,00 grama i promjer od 37 milimetara.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu, naglašeno u lijevom polukrugu, prikaz je lika kardinala Alojzija Stepinca. Uz rub desnog polukruga ispisan je u nizu tekst "KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC" te godine rođenja i smrti "1898.-1960.".

10. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu lijevog polukruga prikaz je Kardinalova grba. U središnjem dijelu desnog polukruga, u pravokutnoj plohi, oznaka je nominalne vrijednosti "150" i naziva novčane jedinice "KUNA". Oznake su ispisane jedna ispod druge. Uz rub desnog polukruga ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA". U središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub, smješten je grb Republike Hrvatske, a u središnjem dijelu donjeg polukruga ispisana je godina izdanja "1998.".

11. Obod je prigodnoga srebrenog kovanog novca od 150 kuna gladak.

12. Autor idejnoga i likovnog rješenja za zlatni kovani novac od 500 kuna je Kuzma Kovačić, akademski kipar, dok je autor idejnoga i likovnog rješenja za srebreni kovani novac od 150 kuna Kažimir Hraste, akademski kipar.

13. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac iz točke 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po sljedećim cijenama:

1) komplet zlatnoga kovanog novca od 500 kuna i srebrenoga kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 845,00 kuna;

2) zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 650,00 kuna;

3) srebreni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 195,00 kuna.

14. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 8. svibnja 1998. godine.

15. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac Hrvatska narodna banka prodavat će putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

16. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 420/98.
Zagreb, 1. travnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.