Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 6.4.1998 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-572/1995 od 11. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući povodom ustavne tužbe F. H. iz K., zastupanog po M. A., odvjetniku iz V., radi zaštite ustavnih prava, na sjednici održanoj dana 11. ožujka 1998. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I. Ustavna tužba se odbija.

II. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

F. H. iz K. podnio je ovom Sudu, putem punomoćnika, pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-7/1995-4 od 23. ožujka 1995. godine, kojom je odbijena njegova tužba u upravnom sporu protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-42-UP/I-3/7234/1-94 od 15. studenoga 1994. godine, donesenog u postupku radi primitka u hrvatsko državljanstvo.

Podnositelj navodi da su osporavane odluke nezakonite, jer njihovi donositelji nisu na konkretan slučaj primijenili odredbu članka 4. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91, 28/92 i 113/93, nastavno: Zakon), iako su to bili dužni. Obrazloženje osporavanih odluka, tvrdi podnositelj, temelji se, između ostalog, na pravnom shvaćanju sjednice Upravnog suda Republike Hrvatske da se odredba članka 4. odnosi samo na osobe rođene nakon stupanja na snagu ovog Zakona, pa se na taj način uvodi diskriminacija ljudi po kriteriju datuma rođenja, a što spada u red onih po vjeri, spolu, rasi, naciji i sl.

Iz navoda ustavne tužbe može se zaključiti da podnositelj ukazuje na povredu prava na jednakost neovisno o rasi, (...) podrijetlu, rođenju (...) i na jednakost pred zakonom, iz članka 14. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90, nastavno: Ustav), kao i na povredu prava na jednakost građana i stranaca pred sudovima i inim tijelima, iz članka 26. Ustava. Stoga predlaže ustavnu tužbu usvojiti i ukinuti osporavane odluke.

Ustavna tužba nije osnovana.

Iz dokumentacije u spisima Upravnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova razvidno je da je podnositelj rođen 1971. godine u T. (tadašnja SR M.), od oca koji u tom trenutku nije bio hrvatski državljanin i majke hrvatske državljanke, dok spomenuta odredba članka 4. zahtijeva ili hrvatsko državljanstvo za oba roditelja, ili rođenje na području Republike Hrvatske i hrvatsko državljanstvo jednog od roditelja, ili rođenje u inozemstvu uz hrvatsko državljanstvo jednog roditelja, a nepostojanje državljanstva drugog itd.

Sve i ako bi se radilo o osobi rođenoj nakon 8. listopada 1991. godine, ovi kriteriji ne bi bili zadovoljeni, jednako kao niti kada se konkretan slučaj prosuđuje prema bivšem Zakonu o državljanstvu SR Hrvatske ("Narodne novine", broj 32/77), koji se sa Zakonom o hrvatskom državljanstvu u odnosnom dijelu u bitnome podudara.

Dakle, budući da podnositelj ne udovoljava uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom, primijenjene su odredbe o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem, a kako je utvrđeno da ne ispunjava jedan od kumulativno postavljenih uvjeta (članak 8. stavak 1. točka 3.), odnosno nema prijavljen boravak pet godina prije podnošenja zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo (što podnositelj niti ne osporava), to je zahtjev odbijen.

Za napomenuti je i to da u postupku pred nadležnim upravnim tijelom podnositelj nije dokazao niti svoju pripadnost hrvatskom narodu u smislu odredbe članka 16. Zakona, pa je otpao i taj kriterij za primitak u hrvatsko državljanstvo.

Imajući u vidu sve navedeno, u ustavnosudskom je postupku utvrđeno da je postupak pred upravnim tijelom, kao i pred Upravnim sudom Republike Hrvatske proveden sukladno zakonu, kao i da su donesene odluke utemeljene na zakonu, pa slijedom toga, nisu povrijeđena ustavna prava podnositelja na koja on u ustavnoj tužbi ukazuje.

Zbog toga je, a na temelju odredaba članka 59. i 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), donesena odluka kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-572/1995
Zagreb, 11. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>