Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 6.4.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-796/1997 od 11. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Ezia Barnabe iz Brtonigle, na sjednici održanoj dana 11. ožujka 1998. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Odbacuje se prijedlog za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Brtonigla broj 58/97, Odluke o izmjenama Pravilnika o plaćama za djelatnike Turističkog ureda broj 57/97 i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama članovima tijela zajednice i djelatnika ureda broj 56/97 - svi objavljeni na oglasnoj poloči Turističke zajednice Općine Brtonigla dana 16. lipnja 1997. godine.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Ezio Barnaba iz Brtonigle podnio je putem punomoćnika Maria Manojlovića, odvjetnika iz Buja, prijedlog za ocjenu zakonitosti akata navedenih u izreci rješenja.

Osporavane akte donijelo je Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brtonigla na sjednici održanoj 16. lipnja 1997. godine, a na temelju Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 45/94), točka 7. članak 25. Statuta Turističke zajednice Općine Brtonigla i članka 2. Odluke o osnivanju Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brtonigla.

Pravilnikom se uređuju, prema članku 1. Pravilnika, unutarnje ustrojstvo Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brtonigla te broj potrebnih djelatnika u uredu s opisom poslova, zadaća i uvjetima za njezino obavljanje. Stoga se on odnosi samo na djelatnike Turističkog ureda.

Iz tih razloga prema stajalištu Ustavnog suda naznačeni Pravilnik sa izmjenama i dopunama nema karakter propisa koji podliježe ustavnosudskoj ocjeni u smislu odredbi članka 125. alineja 1. Ustava Republike Hrvatske.

S obzirom na to nema temelja u ovom slučaju, raspravljati o primjeni članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Slijedom izloženog odlučeno je kao u izreci temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) i članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94).

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-796/1997
Zagreb, 11. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.