Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 12.3.1998 Pravilnik o dopuni Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 48. stavka 3. točke 4. i članka 49. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIVREDNOM I SPORTSKOM RIBOLOVU, UZGOJU RIBA I DRUGIH MORSKIH ŽIVOTINJA, VAĐENJU SPUŽAVA, KORALJA, ŠKOLJKAŠA I MORSKOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja ("Narodne novine", br. 34/85, 35/86, 26/87, 9/89, 26/90 i 130/97) iza članka 17. dodaje se novi članak 17a. koji glasi:

"(1) Ribolov s obalnim povlačnim mrežama koćicama ili tartanama nije dopušten u dijelu Bračkog kanala koji je omeđen spojnicama A i B, B i C, C i D te D i A:

točka A - rt Mutogras na obali kopna,

točka B - lučko svjetlo Supetar na otoku Braču,

točka C - rt Tičji rat na otoku Braču,

točka D - rt Glavica (predio Vrulja) na obali kopna.

(2) Spojnica između točaka A i B te C i D je najkraća ravna crta, a spojnica između točaka B i C te D i A je obala otoka Brača odnosno obala kopna.

Članak 2.

Grafički prikaz dijela Bračkog kanala u kojem nije dopušteno obavljanje ribolova obalnom povlačnom mrežom koćicom ili tartanom sastavni je dio ovoga Pravilnika i tiskan je na pomorskoj karti MK-18 Državnog hidrografskog instituta u Splitu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-01/29
Urbroj: 525-01-98-1
Zagreb, 23. veljače 1998.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.