Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 12.3.1998 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na osnovi članka 125. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE FIZIČKIH OSOBA KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU SOCIJALNU SKRB KAO PROFESIONALNU DJELATNOST

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost koja obuhvaća poslove savjetovališta i poslove pružanja pomoći i njege (u daljnjem tekstu: socijalna skrb kao profesionalna djelatnost).

Članak 2.

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi vodi i čuva evidenciju fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost.

Članak 3.

Evidencija fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost sastoji se od evidencijskog kartona za svaku fizičku osobu posebno u koje se upisuju podaci o svakoj pojedinoj osobi.

Evidencija iz prethodnog stavka vodi se odvojeno za fizičke osobe koje obavljaju poslove savjetovališta i fizičke osobe koje obavljaju poslove pružanja pomoći i njege.

Evidencija iz stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika vodi se na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Evidencijski karton iz članka 3. ovoga Pravilnika, sadrži za svaki upis posebno podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

U evidencijski karton upisuju se ovi podaci za fizičke osobe koje obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost:

1. evidencijski broj

2. datum upisa

3. ime i prezime nositelja djelatnosti

4. jedinstveni matični broj građana

5. sjedište (mjesto, ulica i kućni broj)

6. vrsta i sadržaj djelatnosti

7. područje djelatnosti

8. datum početka rada djelatnosti

9. promjena sjedišta djelatnosti

10. promjena vrste i sadržaja djelatnosti

11. promjena područja djelatnosti

12. privremena obustava djelatnosti

13. prestanak djelatnosti:

- odjavom

- po sili zakona

- rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi

Članak 6.

Upis u evidenciju fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost obavlja po službenoj dužnosti ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/98-01/241
Urbroj: 524-01/98-5
Zagreb, 4. ožujka 1998.

Ministar
Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

Obrazac

                                                                                                                                                          Format: 297x210 mm

EVIDENCIJSKI KARTON FIZIČKE OSOBE KOJA SAMOSTALNO OBAVLJA SOCIJALNU SKRB KAO PROFESIONALNU DJELATNOST

   1. Evidencijski broj                                             2. Datum upisa      
        
3. Ime i prezime nositelja djelatnosti       4. Jedinstveni matični broj      
          građana
     
   5. Sjedište (mjesto, ulica i kućni broj)    6. Vrsta i sadržaj djelatnosti
     7. Područje djelatnosti            8. Datum početka rada djelatnosti   
     
9. Promjena sjedišta djelatnosti 10. Promjena vrste i sadržaja             
      djelatnosti
     
11. Promjena područja djelatnosti

Datum promjene područja             
djelatnosti

     
     12. Privremena obustava djelatnosti   Datum privremene obustave 
    djelatnosti
     
      13. Prestanak djelatnosti               Datum prestanka  djelatnosti