Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 3.3.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-883/1994 od 16. veljače 1998.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda Jurice Malčića, kao predsjednika Vijeća te sudaca Mladena Žuvele i dr. Velimira Belajeca, kao članova Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi D. F.-R. iz P., na sjednici Vijeća održanoj dana 16. veljače 1998. godine, jednoglasno je donio sljedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

D.F.-R. iz P. podnijela je ustavnu tužbu povodom rješenja Županijskog suda u P., broj: Gž-835/94 od 12. rujna 1994. godine i rješenja Općinskog suda u P., broj: P-828/94 od 6. lipnja 1994. godine.

Osporenim odlukama, podnositeljica ustavne tužbe pravomoćno je odbijena u parničnom postupku sa svojim prijedlogom da se donese presuda zbog izostanka. Općinski sud u P., svojim rješenjem pod brojem: P-828/94 od 6. lipnja 1994. godine, takav je prijedlog podnositeljice odbio iz razloga što je raspravnim rješenjem, protiv kojeg nije dopuštena žalba, dopustio dipl. pravniku N. P. da zastupa tuženu uz obvezu da u roku od 3 dana dostavi valjanu punomoć, a sve temeljem članka 98. stavka 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91 i 91/92).

Ustavna tužba nije dopuštena.

Odredbom članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), određeno je da se ustavna tužba može podnijeti nakon što je iscrpljen dopušteni pravni put. U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku, pravni put je iscrpljen tek nakon što je odlučeno o tim pravnim sredstvima.

Osporeno rješenje nije odluka sudbene vlasti u smislu odredbe članka 28. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, budući da se njime nije rješavalo o tužbi kojom je pokrenut dotični spor. To rješenje po svom je sadržaju odluka o upravljanju postupkom pred sudom, a ne odluka kojom je postupak pravomoćno završen.

Iz navedenih razloga, a na temelju odredbe članka 26. Ustavnog zakona u svezi s člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94), ustavnu tužbu valjalo je odbaciti i riješiti kao u izreci.

Odluka o objavi ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-883/1994
Zagreb, 16. veljače 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
Jurica Malčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.