Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 23.2.1998 Odluka o zabrani uvoza šećera
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 55. stavka 1. članka 56. podstavka 2. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ZABRANI UVOZA ŠEĆERA

I.

Privremeno se zabranjuje uvoz u Republiku Hrvatsku šećera iz tarifnog broja 17.01 i 17.02 Carinske tarife, osim šećera iz tarifnih oznaka 1702.11; 1702.19; 1702.301; 1702.309; 1702.40; 1702.50; 1702.902 i 1702.903.

II.

Iznimno od točke I. ove Odluke šećer iz tarifne oznake 1701.991 može se uvoziti radi uporabe u proizvodnji robe za izvoz u koju se ugrađuje šećer.

Na uvoz šećera iz stavka 1. ove točke primjenjuju se propisi o uvozu sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala koji se rabe u proizvodnji robe za izvoz donesenih temeljem članka 54. Carinskog zakona.

III.

Glukoza i glukozni sirup iz tarifnih oznaka 1702.309 i 1702.40 Carinske tarife, mogu se uvoziti ili provoziti, odnosno cariniti samo u Carinarnici Zagreb, cestovnom graničnom prijelazu Macelj.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani uvoza šećera ("Narodne novine", br. 19/97, 29/97, 102/97 i 119/97).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-03/97-01/01
Urbroj: 5030115-98-1
Zagreb, 19. veljače 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.