Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 23.2.1998 Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 49/96 i 80/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 19. veljače 1998. godine, donijela

ODLUKU

O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ
DODATKA A CARINSKE TARIFE

I.

Visina svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu poljoprivrednih proizvoda iz ovih tarifnih oznaka iz Dodatka A Carinske tarife mijenja se i iznosi:

Tarifni
broj
Carinske
tarife

Tarifna
oznaka

    Naziv    

Mjerna
jedinica

Svota
carine u
kunama
po
mjernoj
jedinici

17.01

  

Šećer od šećerne trske i
šećerne repe i kemijski
čista saharoza, u krutom
stanju:

     
  

1701.1

- Sirovi šećer bez
dodanih sredstava za
aromatizaciju i tvari za
bojenje

     
  

1701.11

-- šećer od šećerne trske

  kg

  1,70

   1701.12

-- šećer od šećerne repe

  kg

  1,70

   1701.9 - Ostalo:      
  

1701.91

-- s dodanim sredstvima
za aromatizaciju ili za
bojenje:

  kg

  1,70

  

1701.99

--ostalo:      
  

1701.991

---šećer od šećerne trske
ili repe, rafinirani

kg

2,10

  17.02

   Ostali šećeri, uključujući
kemijski čistu laktozu,
maltozu, glukozu i fruk-
tozu, u krutom stanju;
šećerni sirpu bez dodanih
tvari za amortizaciju ili za
bojenje; umjetni med i
mješavine umjetnog i pri-
rodnog meda; karamel:
     
  

1702.20

- Šećer i sirup od javora

kg

1,70

  

1702.90

-Ostalo, uključujući
inverti šećer:
     
   1702.901 ---umjetni med

kg

2,10

  

1702.904

---šećer iz tarifnog broja
17.01 u vodenoj otopini

kg

1,70

  

1702.905

---sirup dobiven za
vrijeme ekstrakcije iz
šećerne repe ili trske

kg

1,70

  

1702.909

---ostalo

kg

1,70

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti sadržaj Dodatka A - Svota carine po mjernoj jedinici robe za poljoprivredne i prehrambene proizvode - unutar Carinske tarife ("Narodne novine", br. 49/96, 73/96, 81/96, 93/96, 11/97, 32/97, 51/97, 73/97, 76/97, 96/97, 101/97, 112/97, 119/97, 139/97, 142/97 i 5/98), za tarifne oznake navedene u ovoj Odluci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-03/02
Urbroj: 5030115-98-4
Zagreb, 19. veljače 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.