Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 23.2.1998 Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90, 47/90, 61/91, 26/93 i 78/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 1998. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI NADOKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Odluka o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije ("Narodne novine", br. 24/95, 28/95, 58/97 i 132/97) mijenja se u dijelu: "Popis elektrana, jedinični iznosi nadoknada, popis gradova i općina na čijim su područjima elektrane smještene" i to:

(1) Kod HE Sklope

(a) Smanjuje se raspodjela za Općinu Perušić sa 40% na 20%

(b) Povećava se raspodjela za Grad Gospić sa 60% na 80%

(2) Kod HE Senj

(a) Dodaje se Grad Gospić s iznosom raspodjele 24%

(b) Smanjuje se raspodjela prema sljedećem:

- Općina Perušić sa 38% na 29%

- Općina Otočac sa 40% na 29%

- Općina Senj sa 22% na 18%.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 310-02/94-01/03
Urbroj: 5030115-98-1
Zagreb, 19. veljače 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.