Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 11.2.1998 Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 263. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91, 26/93 i 109/93), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O VREMENU U KOJEM ZRAČNE LUKE MORAJU BITI OTVORENE

I.

U točki I. Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene ("Narodne novine" broj 117/97) u tekstu pod rednim brojem 5. vrijeme otvorenosti zračne luke Pula mijenja se i glasi:

Red.
br.
  ZRAČNA  
    LUKA
   RAZDOBLJE     VRIJEME
 OD         DO
(sati)      (sati)
   DANI
1-ponedjeljak
2-utorak
3-srijeda
4-četvrtak
5-petak
6-subota
7-nedjelja
  5 PULA(d)  01. studenog '97.
-28. ožujka '98(h)
  06. veljače '98.
 -31. ožujka '98.
  06. veljače '98.
 -31. ožujka '98.
 01. studenog '97.
 -28.ožujka '98(h)
00.00 06.00(h)

06.00 08.00

19.30 22.00

22.00 24.00(h)

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5, 7

1,2,3,4,5,6,7

(d) za zrakoplove (do dužine od 28 metara) kojima je dopušteno slijetanje u zračne luke, svrstane, u smislu Pravilnika o vatrogasnoj službi u zračnoj luci, u vatrogasne kategorije do uključivo šeste, uz prethodnu najavu od najmanje dvadeset i četiri (24) sata ranije.

(h) vrijeme u kojem zračna luka Pula, obvezatno, mora biti otvorena za prihvat zrakoplova, kao alternativna zračna luka, a poradi sigurnosti zračne plovidbe.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/03
Urbroj: 530-01-98-2
Zagreb, 6. veljače 1998.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.