GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 7/1997

9. svibnja 1997.

42

Odluka o objavi ugovora - Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za Međunarodni program kontrole droga - UNDCP

43

Ispravak Zakona o potvrđivanju Konvencije o ukinuću prinudnog rada (br. 105) Međunarodne organizacije rada