Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 3/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 3/1990

Zagreb, 30. siječnja 1990.

24

Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

25

Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

26

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-110/1989 od 7. prosinca 1989

27

Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1990.

28

Odluka o privremenom određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990.

29

Odluka o privremenom ograničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

30

Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

31

Odluka o privremenoj visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

32

Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

33

Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1990. godini

34

Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Slavonije i Baranje u 1990. godini

35

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka