Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 7/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 7/1990

Zagreb, 17. veljače 1990.

71

Amandmani LIV do LXIlI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

72

Ustavni zakon za provođenje amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

73

Zakoni o izboru i opozivu odbornika i zastupnika

74

Zakoni o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

75

Zakoni o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

76

Zakoni o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

77

Odluka o imenovanju Republičke izborne komisije