Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 9/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1990

Zagreb, 5. ožujka 1990.

115

Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

116

Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

117

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu

118

Rješenje o imenovanju glavnog republičkog rudarskog inspektora u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

119

Rješenje o imenovanju glavnog republičkog inspektora parnih kotlova u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

120

Uputstvo o obrascima za provođenje izbornih radnji u postupku izbora i opoziva odbornika i zastupnika

121

Uputstvo za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzećima

122

Odluka Ustavnog suda Hrvatske U/I 170 1989 od 25. siječnja 1990.

123

Odluka o izmjeni Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1990. godini

124

Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u 1990. godini