Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 14/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 14/1990

Zagreb, 10. travnja 1990.

206

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor"

207

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom

208

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika republičkog sekretara za pravosuđe i upravu

209

Odluka o razrješenju dužnosti tajnika Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja

210

Odluka o razrješenju dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske razrješava se dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske danom 30. lipnja 1990. SPASOJE RAĐENOVIĆ, radi odlaska u mirovinu.

211

Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Varaždin

212

Odluka o izboru suca Okružnog suda Rijeka

213

Odluka o izboru suca Okružnog suda Pula

214

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Bjelovar

215

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Slavonski Brod

216

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Varaždin

217

Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog suda Pula

218

Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog privrednog suda Split

219

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Karlovac

220

Odluka o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvatske

221

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

222

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Karlovac

223

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Pula

224

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin

225

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

226

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

227

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika Društvenog pravobranioca samoupravljanja Socijalističke Republike Hrvatske

228

Odluka o imenovanju Društvenog pravobranioca samoupravljanja Zajednice općina Varaždin

229

Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1990. godine

230

Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

231

Rješenje o ponovnom imenovanju direktora Sektora za privredne djelatnosti u Republičkom zavodu za društveno planiranje

232

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izradi studije o utjecaju na okolinu

233

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-183/1989 od 8. ožujka 1990.

234

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-266/1989 od 8. ožujka 1990.

235

Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989.

236

Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.

237

Odluka o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.

238

Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

239

Odluka o konačnom usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1989.

240

Odluka o konačnom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989.

241

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

242

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine radi određivanja naknade osobnoga dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu

243

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1990.

244

Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.

245

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice, kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1990.

246

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

247

Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1990.

248

Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u odredenim okolnostima za godinu 1990.

249

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske sportaše koji amaterski obavljaju sportsku djelatnost za godinu 1990.

250

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1990.

251

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR Jugoslavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništva ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1990.

252

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi za godinu 1990.

253

Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

254

Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1990.

255

Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba korisnika mirovine

256

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba korisnika mirovine

257

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

258

Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

259

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

260

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

261

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

262

Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovica za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

263

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. travnja 1990.

264

Odluka o rasponu iznosa naknade troškova okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi za jednu bočicu krvi za razdoblje travanj - prosinac 1990. godine

265

Podatak o polaznoj veličini bruto osobnog dohotka po radniku na razini privrede Republike za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

266

Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice