Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 30/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 30/1990

Zagreb, 24. srpnja 1990.

595

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

596

Odluka o organiziranju i formiranju dobrovoljaćkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

597

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

598

Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada

599

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-53/1990 od 28. lipnja 1990.

600

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-100/1990 od 5. srpnja 1990.

601

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-368/1988 od 12. srpnja 1990.

602

Uputstvo o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,9% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najkasnije 31. prosinca 1990. godine

603

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

604

Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

605

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

606

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjh godina prema razini osnovica osiguranja iz 1990. godine

607

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja za koja se osnivaju osnovne privredne komore

608

Ispravak Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (prečišćeni tekst)