Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 54/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 54/1990

Zagreb, 20. prosinca 1990.

998

Odluka o izboru predsjednika Odbora Sabora za prostorno uređenje

999

Odluka o imenovanju Komisije Sabora za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti

1000

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu republičkih nagrada za znanstveno istraživački rad

1001

Odluka o razrješenju i imenovanju Republičke komasacione komisije

1002

Odluka o razrješenju i imenovanju Republičke arondacione komisije

1003

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Republičke disciplinske konkisije drugog stupnja i njihovih zamjenika

1004

Odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske

1005

Odluka o izboru predsjednika Privrednog suda Hrvatske

1006

Odluka o imenovanju Javnog tužioca Hrvatske

1007

Odluka o imenovanju Javnog pravobranioca Republike Hrvatske

1008

Odluka o razrješenju dužnosti komandanta Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske

1009

Odluka o izboru predsjednika Okružnog privrednog suda u Zagrebu

1010

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Zagrebu

1011

Odluka o izboru predsjednika Okružnog privrednog suda u Karlovcu

1012

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Karlovcu

1013

Odluka o izboru predsjednika Okružnog privrednog suda u Bjelovaru

1014

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru

1015

Odluka o izboru predsjednika Okružnog privrednog suda u Varaždinu

1016

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Varaždinu

1017

Odluka o izboru predsjednika Okružnog privrednog suda u Splitu

1018

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Splitu

1019

Odluka o izboru predsjednika Okružnog privrednog suda u Slavonskom Brodu

1020

Odluka o izboru predsjednika Okružnog privrednog suda u Rijeci

1021

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Zagrebu

1022

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Zagrebu

1023

Odluka o izboru tri suca Okružnog suda u Zagrebu

1024

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Bjelovaru

1025

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Bjelovaru

1026

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Bjelovaru

1027

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Osijeku

1028

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Osijeku

1029

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Rijeci

1030

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Rijeci

1031

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Splitu

1032

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Splitu

1033

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Splitu

1034

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Šibeniku

1035

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Šibeniku

1036

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Varaždinu

1037

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Varaždinu

1038

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Zadru

1039

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Slavonskoj Požegi

1040

Odluka o izboru pređsjednika Oružnog suda u Puli

1041

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Dubrovniku

1042

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Karlovcu

1043

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Dubrovniku

1044

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Osijeku

1045

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Zagrebu

1046

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Šibeniku

1047

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Varaždinu

1048

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Donjoj Stubici

1049

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Ivancu

1050

Odluka o izboru predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje

1051

Odluka o izboru suca Republičkog vijeća za prekršaje

1052

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Zagrebu

1053

Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Donja Stubica

1054

Odluka o izboru potpredsjednika Vijeća udruženog rada Sabora Republike Hrvatske

1055

Odluka o imenovanju tajnika Vijeća udruženog rada Sabora Republike Hrvatske

1056

Odluka o izboru članova Komisije Sabora za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti iz Vijeća udruženog rada Sabora Republike Hrvatske

1057

Odluka o izboru članova Komisije Sabora za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti iz Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

1058

Odluka o izboru članova Komisije Sabora za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti iz Društveno-političkog viječa Sabora Republike Hrvatske

1059

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

1060

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za školstvo u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Hrvatske

1061

Rješenje o imenovanju direktora Uprave prihoda u Ministarstvu finanaja Republike Hrvatske

1062

Rješenje o imenovanju direktora Direkcije za republičke robne rezerve u Ministarstvu trgovine Republike Hrvatske

1063

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

1064

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-302/1987 od 27. studenoga 1990

1065

Izmjene i dopune izvoda odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

1066

Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana (T), za treće tromjesečje 1990.godine za područje općina