Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 66/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 66/1991

Zagreb, 9. prosinca 1991.

1677

Zaključci

1678

Odluka o podnošenju zahtjeva za prijem Republike Hrvatske u Europsko vijeće

1679

Odluka o podnošenju zahtjeva za prijem Republike Hrvatske u Srednjoeuropsku inicijativu (Heksagonalu)

1680

Zaključak

1681

Zaključak

1682

Odluka o priznanju Republike Ukrajine kao suverene i samostalne države

1683

Odluka o izboru sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

1684

Odluka o davanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

1685

Zakon o privremenom korištenju stanova

1686

Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

1687

Izmjene i dopune Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

1688

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

1689

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o redovnim sudovima

1690

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o javnom tužilaštvu

1691

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"

1692

Odluka o imenovanju i razrješenju člana Odbora za dodjelu republičkih nagrada za znanstvenoistraživački rad

1693

Odluka o delegiranju predstavnika Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u Splitu

1694

Odluka o izboru predsjednika Okružnog privrednog suda u Osijeku

1695

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Labinu

1696

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Novoj Gradiški

1697

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Opatiji

1698

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Pazinu

1699

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Starigradu

1700

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Vrgorcu

1701

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Makarskoj

1702

Odluka o izboru suca Upravnog suda Hrvatske

1703

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Rijeci

1704

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Rijeci

1705

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Varaždinu

1706

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Bujama

1707

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Dubrovniku

1708

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Čakovcu

1709

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Rijeci

1710

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Bjelovaru

1711

Odluka o razrješenju dužnosti dva suca Okružnog suda u Gospiću

1712

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Slavonskoj Požegi

1713

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Zadru

1714

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu

1715

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Rijeci

1716

Odluka o razrješenju dužnosti četiri suca Općinskog suda u Belom Manastiru

1717

Odluka o razrješenju dužnosti šest sudaca Općinskog suda u Gospiću

1718

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Našicama

1719

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Novskoj

1720

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Osijeku

1721

Odluka o razrješenju dužnosti tri suca Općinskog suda u Pakracu

1722

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Vukovaru

1723

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Slavonskoj Požegi

1724

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zadru

1725

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zadru

1726

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu

1727

Odluka o razrješenju dužnosti dva suca Općinskog suda u Novoj Gradiški

1728

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Sisku

1729

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu

1730

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Beli Manastir

1731

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Daruvar

1732

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Pula

1733

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Sisak

1734

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

1735

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Sisak

1736

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Šibenik

1737

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar

1738

Odluka o imenovanju dva zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Koprivnica

1739

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Virovitica

1740

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar

1741

Odluka o imenovanju dva zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

1742

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Karlovac

1743

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

1744

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

1745

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Šibenik

1746

Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Titova Korenica

1747

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika opanskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vukovar

1748

Odluka o razrješenju dužnosti dva zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

1749

Odluka o izboru člana Komisije Sabora za ustavna pitanja iz Vijeća udruženog rada

1750

Odluka o izboru i razrješenju člana Administrativne komisije Sabora iz Vijeća udruženog rada

1751

Odluka o izboru i razrješenju člana Odbora Sabora za pitanja političkog sistema iz Vijeća udruženog rada

1752

Odluka o izboru i razrješenju člana Odbora Sabora za prostorno uređenje iz Vijeća udruženog rada

1753

Odluka o izboru člana Odbora Sabora za turizam iz Vijeća udruženog rada

1754

Odluka o izboru i razrješenju člana Administrativne komisije Sabora iz Vijeća općina

1755

Odluka o izboru i razrješenju člana Odbora Sabora za pitanja političkog sistema iz Vijeća općina

1756

Odluka o izboru i razrješenju člana Odbora Sabora za prostorno uređenje iz Vijeća općina

1757

Odluka o izboru i razrješenju člana Odbora Sabora za turizam iz Vijeća općina

1758

Odluka o izboru i razrješenju članova Odbora Vijeća općina za pitanja komunalnog sistema

1759

Odluka o razrješenju tajnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

1760

Odluka o imenovanju tajnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

1761

Odluka o izboru i razrješenju člana Administrativne komisije Sabora iz Društveno-političkog vijeća

1762

Odluka o izboru i razrješenju člana Odbora Sabora za prostorno uređenje iz Društveno-političkog vijeća

1763

Pravilnik o iskaznici republičkog upravnog inspektora

1764

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991.

1765

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1991. i od 1. listopada 1991.

1766

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj