Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 68/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 68/1992

Zagreb, 14. listopada 1992.

1733

Ukaz

1734

Ukaz

1735

Ukaz

1736

Ukaz

1737

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1738

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1739

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1740

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1741

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1742

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1743

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1744

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1745

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1746

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1747

Rješenje o razrješenju direktora Uprave prihoda

1748

Rješenje o imenovanju direktora Uprave prihoda

1749

Rješenje o razrješenju v. d. direktora Carinske uprave

1750

Rješenje o imenovanju direktora Carinske uprave

1751

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra graditeljstva i zaštite okoliša

1752

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu prirode

1753

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za prostorno planiranje

1754

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za geodetske i katastarske poslove

1755

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra industrije, brodogradnje i energetike

1756

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra industrije, brodogradnje i energetike

1757

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra industrije, brodogradnje i energetike

1758

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra industrije, brodogradnje i energetike

1759

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra industrije, brodogradnje i energetike

1760

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1761

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1762

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1763

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1764

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1765

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1766

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1767

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1768

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

1769

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za školstvo

1770

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture

1771

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra zdravstva

1772

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra zdravstva

1773

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra zdravstva

1774

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

1775

Rješenje o imenovanju v. d. pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

1776

Rješenje o imenovanju v. d. pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

1777

Rješenje o imenovanju v. d. direktora Uprave za veterinarstvo

1778

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za vodoprivredu

1779

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi

1780

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi

1781

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi

1782

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi

1783

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za zapošljavanje

1784

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje

1785

Rješenje o imenovanju direktora Uprave kontrola leta

1786

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

1787

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

1788

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

1789

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

1790

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

1791

Rješenje o imenovanju kapetana pristaništa u Kapetaniji pristaništa Slavonski Brod

1792

Rješenje o imenovanju kapetana pristaništa u Kapetaniji pristaništa Osijek

1793

Rješenje o imenovanju kapetana pristaništa u Kapetaniji pristaništa Sisak

1794

Rješenje o imenovanju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik

1795

Rješenje o imenovanju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Split

1796

Rješenje o imenovanju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Ploče

1797

Rješenje o imenovanju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Rijeka

1798

Rješenje o imenovanju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Pula

1799

Rješenje o imenovanju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Zadar

1800

Rješenje o imenovanju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Šibenik

1801

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti

1802

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti

1803

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti

1804

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti

1805

Rješenje o razrješenju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za medunarodnu znanstveno-tehničku suradnju

1806

Rješenje o razrješenju direktora Poduzeća "Hrvatske ceste"

1807

Rješenje o imenovanju direktora Poduzeća "Hrvatske ceste"

1808

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"

1809

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"

1810

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske željeznice"

1811

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske željeznice"

1812

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije"

1813

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije"

1814

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Hrvatske elektroprivrede

1815

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske elektroprivrede

1816

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati direktor i osoblje zaposleno u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice

1817

Uputa o priznavanju dugoročnih rezerviranja nematerijalnih i materijalnih troškova pravnim osobama u poslovne rashode

1818

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Jurovski Brod Carinarnice Zagreb

1819

Podatak o prosječno isplačenoj neto plaći po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec kolovoz 1992. godine