Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 1/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 1/1993

Zagreb, 6. siječnja 1993.

1

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

2

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

3

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona a izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

4

Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

5

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promičbe za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske