GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 116/1993 

Zagreb, 30. prosinca 1993.

2224
Odluka o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji
2225
Odluka o postavljanju dr. MILANA RAMLJAKA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji
2226
Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi
2227
Odluka o imenovanju posebnog savjetnika predsjednika Republike i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova za humanitarna pitanja
2228
Odluka kojom se Povelja Republike Hrvatske dodjeljuje humanitarnom pothvatu Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu
2229
Odluka o pohvali svih sudionika konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu
2230
Odluka o razrješenju zamjenika ministra kulture i prosvjete
2231
Uredba o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva
2232
Uredba o ustrojavanju županijskih ureda
2233
Uredba o izmjeni Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
2234
Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenurobu u 1994. godini
2235
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća posebna pristojba
2236
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ograničenjuizvoza određenih proizvoda
2237
Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe
2238
Odluka o utvrđivanju imovine i obveza Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske koju preuzimaju Zavod za platni promet, Financijska policija i Državni ured za reviziju
2239
Odluka o načinu dostave i sadržaju podataka koji se dostavljaju Međunarodnom monetarnom fondu
2240
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra kulture i prosvjete
2241
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra kulture i prosvjete
2242
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra kulture i prosvjete
2243
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete
2244
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete
2245
Odluka o visini dnevnice za službeno putovanjei visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
2246
Pravilnik o iznosu dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koja ne ulazi u dohodak
2247
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o klasifikaciji,minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
2248
Rješenje o određivanju cijene obrazaca, izvadakai potvrda iz državnih matica
2249
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske
2250
Odluka o izmjeni Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozimai tekućim računima građana u hrvatskim dinarima
2251
Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za siječanj 1994. godine
2252
Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
2253
Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetimakorištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti
2254
Odluka o dopuni Odluke o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu
2255
Uputa za primjenu Uredbe o plaćama
2256
Odluka o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
2257
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
2258
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1993.
2259
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1993.
2260
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1993.
2261
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1993.
2262
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1993.
2263
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka zapomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1993.
2264
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca1993.
2265
Odluka o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskogi invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
2266
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1993.
2267
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1993.
2268
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1993.
2269
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1993.
2270
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1993.
2271
Odluka o osnutku županijskih regionalnih komora
2272
Odluka o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori za 1994.
2273
Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoju prosincu 1993. godine
2274
Koeficijenti rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda za 1993. godinu
2275
Ispravak Odluke o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.