Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 42/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 42/1993

Zagreb, 8. svibnja 1993.

733

Uredba o dopuni Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

734

Odluka o privremenom financiranju općine Cres - Lošinj za 1993. godinu

735

Odluka o privremenom financiranju Općine Drniš za 1993. godinu

736

Odluka o privremenom financiranju Općine Makarska za 1993. godinu

737

Odluka o privremenom financiranju Općine Metković za 1993. godinu

738

Odluka o privremenom financiranju Općine Delnice za 1993. godinu

739

Odluka o privremenom financiranju Općine Ploče za 1993. godinu

740

Odluka o privremenom financiranju Općine Šibenik za 1993. godinu

741

Odluka o privremenom financiranju Općine Split za 1993. godinu

742

Odluka o privremenom financiranju Općine Brač za 1993. godinu

743

o privremenom financiranju Općine Orahovica za 1993. godinu

744

Odluka o privremenom financiranju Općine Sinj za 1993. godinu

745

Odluka o privremenom financiranju Općine Omiš za 1993. godinu

746

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Pomorskoga centra za elektroniku" d.o.o., Split

747

Rješenje o stavljanju u opticaj novčanice od 10000 hrvatskih dinara

748

Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama