Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 67/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 67/1993

Zagreb, 13. srpnja 1993.

1337

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

1338

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za odlikovanja i priznanja

1339

Odluka o dodjeli Ordena kralja Tomislava

1340

Završni račun Proračuna Općine Pregrada za 1992. godinu

1341

Odluka o privremenom financiranju Općine Vrbovsko za 1993. godinu

1342

Odluka o izmjeni Odluke o privremenom financiranju Općine Cres - Lošinj za 1993. godinu

1343

Završni račun Proračuna Općine Orahovica za 1992. godinu

1344

Završni račun Proračuna Općine Split za 1992. godinu

1345

Završni račun Proračuna Općine Sv. Ivan Zelina za 1992.godinu

1346

Završni račun Proračuna Općine Rovinj za 1992. godinu

1347

Završni račun Proračuna Općine Karlovac za 1992. godinu

1348

Završni Račun Proračuna Općine Đakovo za 1992. godinu

1349

Završni račun Proračuna Općine Jastrebarsko za 1992. godinu

1350

Proračuna Općine Makarska za 1992. godinu

1351

Završni račun Proračuna Općine Zlatar za 1992. godinu

1352

Završni račun Proračuna Općine Varaždin za 1992. godinu

1353

Završni račun Proračuna Općine Labin za 1993. godinu

1354

Završni račun Proračuna Općine Križevci za 1992. godinu

1355

Završni račun Proračuna Općine Opatija za 1992. godinu

1356

Završni račun Proračuna Općine Solin za 1992. godinu

1357

Proračuna Općine Sinj za 1992. godinu

1358

Završni račun Proračuna Općine Zadar za 1992. godinu

1359

Završni račun Proračuna Općine Županja za 1992. godinu

1360

Završni račun Proračuna Općine Omiš za 1992. godinu

1361

Završni račun Proračuna Općine Ogulin za 1992. godinu

1362

Završni račun Proračuna Općine Koprivnica za 1992. godinu

1363

Završni račun Proračuna Općine Gospić za 1992. godinu

1364

Završni račun Proračuna Općine Duga Resa za 1992. godinu

1365

Završni račun Proračuna Općine Donji Miholjac za 1992. godinu

1366

Završni račun Proračuna Općine Bjelovar za 1992. godinu

1367

Završni račun Proračuna Općine Cres-Lošinj za 1992. godinu

1368

Završni račun Proračuna Općine Šibenik za 1992. godinu

1369

Odluka o privremenorn financiranju Općine Delnice za 1993.godinu

1370

Odluka o privremenom financiranju Općine Imotski za 1993. godinu

1371

Odluka o privremenom financiranju Općine Vinkovci za 1993. godinu

1372

Pravilnik o kontroli obračuna, razreza i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za doplatak za djecu, staža osiguranja i plaća

1373

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1374

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1993.

1375

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1993.

1376

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1993.

1377

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1993.

1378

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1993.

1379

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1993.

1380

odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. do 31. prosinca 1992.

1381

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993. do 30. travnja 1993.

1382

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika kojemu je radni odnos prestao uslijed prestanka rada organizacije, odnosno zbog prestanka djelatnosti poslodavca

1383

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja, radnika za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, organizacijskih i drugih unapređenja i kada je pokrenut postupak za sanaciju ili je otvoren postupak za prestanak organizacije

1384

Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

1385

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.

1386

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1993.

1387

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1993.

1388

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.

1389

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993.

1390

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993.

1391

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1993.

1392

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1993.

1393

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1993.

1394

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1993.

1395

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade za izvanrednu uporabu javnih cesta

1396

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti

1397

Ispravak Rješenja o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete