Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 75/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 75/1993

Zagreb, 13. kolovoza 1993.

1534

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

1535

Zakon o zdravstvenom osiguranju

1536

Zakon o zaštiti znaka i naziva Crvenog križa

1537

Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave

1538

Zakon o sustavu državne uprave

1539

Zakon o Poreznoj upravi

1540

Zakon o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom prometu

1541

Zakon o plaćanju doplatne marke "Spsite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometu

1542

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu

1543

Pravlnik o izmjenama Pravilnika o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. školskoj godini

1544

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

1545

Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

1546

Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknade za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

1547

Podaci o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec lipanj 1993. godine, te o porastu neto-plaća u privredi Republike Hrvatske za lipanj 1993. godine