Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 86/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 86/1993

Zagreb, 24. rujna 1993.

1683

Ukaz

1684

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

1685

Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu konačne studije o utjecaju na okolinu željezničkoga spoja riječkoga čvora i istarskih željeznica

1686

Pravilnik o pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla za koje ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje pri uvozu i provozu

1687

Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice

1688

Naputak o načinu odobravanja i korištenja financijskih kredita odnosno zajmova od strane javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno, državnom vlasništvu i društvenih fondova

1689

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja travanj - lipanj 1993. i svibanj - srpanj 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec srpanj 1993. godine