Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 92/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 92/1993

Zagreb, 14. listopada 1993.

1772

Odluka o razrješenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Italiji

1773

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Grčkoj

1774

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Italiji

1775

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Portugal

1776

Odluka o postavljanju generalnog konzula Republike Hrvatske u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

1777

Odluka o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1778

Odluka o razrješenju ministra gospodarstva

1779

Odluka o razrješenju ministra rada i socijalne skrbi i imenovanju zamjenika ministra obrane

1780

Odluka o razrješenju ministra zdravstva i imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

1781

Odluka o imenovanju ministra gospodarstva

1782

Odluka o imenovanju ministra rada i socijalne skrbi

1783

Odluka o imenovanju ministra zdravstva

1784

Odluka o imenovanju zamjenika ministra financija

1785

Odluka o potvrđejnju izbora podžupana Županije brodsko-posavske

1786

Odluka o potvrđenju izbora podžupana Županije brodsko-posavske

1787

Odluka o potvrđenju izbora podžupana Županije karlovačke

1788

Odluka o potvrđenju izbora podžupana Županije splitsko-dalmatinske

1789

Uredba o ovlaštenju Upravnom odboru Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske da donese Zaključni račun Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske nakon prestanka važenja Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske

1790

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnoga konzulata Republike Filipini u Zagrebu

1791

Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima

1792

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti