Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 1/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 1/1994

Zagreb, 7. siječnja 1994.

1

Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje zrakoplova od odgovornosti za štete trećim osobama pri uporabi zrakoplova

2

Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za korištenje voda

3

Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za zaštitu voda

4

Pravilnik o stručnim kriterijima za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava i prava umjetnika izvođača

5

Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić

6

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

7

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

8

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

9

Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

10

Odluka o izboru dopredsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske