Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 8/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1994

Zagreb, 4. veljače 1994.

125

Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije

126

Uredba o visini stope zatezne kamate

127

Uredba o izmjeni Zakona o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

128

Odluka o početnoj vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kod prodaje putem natječaja ili javnog prikupljanja ponuda

129

Odluka o izmjeni Odluke o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850

130

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za javne ceste

131

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Supetru na otoku Braću na uporabu (posjed) Općinskom sudu u Supetru

132

Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog mosta na rijeci Kupi s pristupnim dionicama ceste

133

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

134

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

135

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

136

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za suzbijanje zloupotrebe droga

137

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju virovitičko-podravsku

138

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju međimursku

139

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju krapinsko-zagorsku

140

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju vukovarsko-srijemsku

141

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju zadarsko-kninsku

142

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju dubrovačko-neretvansku

143

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju požeško-slavonsku

144

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju ličko-senjsku

145

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju bjelovarsko-bilogorsku

146

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju brodsko-posavsku

147

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju osječko-baranjsku

148

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju varaždinsku

149

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju karlovačku

150

Rješenje o razrješenju predsjednika hrvatske skupine Diplomatske hrvatsko-slovenske komisije za uređenje graničnih pitanja

151

Rješenje o imenovanju predsjednika hrvatske skupine Diplomatske hrvatsko-slovenske komisije za uređenje graničnih pitanja

152

Naredba o dopuni Naredbe o visni naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima

153

Naredba o dopunama Naredbe o visini naknada za provjeru stružne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

154

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VI-296/1992 od 12. siječnja 1994.

155

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda