Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 14/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 14/1994

Zagreb, 28. veljace 1994.

262

Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske

263

Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima

264

Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

265

Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom

266

Odluka o početnoj vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kod prodaje javnim natječajem

267

Uredba o izmjeni Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora

268

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima

269

Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1994.

270

Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1994.

271

Odluka o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1994.

272

Odluka o privremenoj graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1994.

273

Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1994.

274

Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1994.

275

Odluka o privremenoj visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1994.

276

Odluka o posebnim uvjetima i kriterijima pod kojima se smatra da je članovima poljoprivrednog kućanstva bavljenje poljoprivredom jedino ili glavno zanimanje