GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 35/1994

Zagreb, 4. svibnja 1994.

618
Odluka o osnivanju Generalnoga konzulata Republike Hrvatske u Milanu, Republika Italija
619
Odluka o razrješenju dužnosti generalnoga konzula Republike Hrvatske u Munchenu, Savezna Republika Njemačka
620
Odluka o imenovanju generalnoga konzula Republike Hrvatske u Hamburgu, Savezna Republika Njemačka
621
Odluka o dodjeli Ordena kneza Trpimira
622
Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja vlasnika, odnosno korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
623
Rješenje o razrješenju direktora "Fundacije Ivana Meštrovića"
624
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora "Fundacije Ivana Meštrovića"
625
Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
626
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
627
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristup
628
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara
629
Pravilnik o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od požara
630
Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara
631
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata
632
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara
633
Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata
634
Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara
635
Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora
636
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima zdravstvenog inspektora
637
Pravilnik o iskaznici zdravstvenog inspektora
638
Odluka o dopuni Odluke o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku
639
Odluka o izmjeni Odluke o obvezi banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima
640
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske
641
Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
642
Odluka o povratu kredita korištenih temeljem Odluke o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za travanj 1994. godine
643
Uputa za primjenu Uredbe o plaćama
644
Dopune Sporazuma o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća 
645
Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj
646
Ispravak Zakona o izvlaštenju 
647
Ispravak Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske