GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 37/1994

Zagreb, 13. svibnja 1994.

659
Odluka o osnivanju Generalnoga konzulata Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, sa sjedištem u Johannesburgu
660
Odluka o postavljanju stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda
661
Odluka o imenovanju počasnog generalnog konzula Republike Hrvatske u Johanesburgu, Južnoafrička Republika
662
Odluka o imenovanju generalnoga konzula Republike Hrvatske u Munchenu, Savezna Republika Njemačka
663
Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave
664
Uredba o Komisiji Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
665
Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, te o načinu i vremenu preračunavanja iznosa izraženih u hrvatskim dinarima u kune i lipe
666
Odluka o oslobađanju plaćanja posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera
667
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Otočac od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
668
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza
669
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra graditeljstva i zaštite okoliša
670
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi
671
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi 
672
Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva financija
673
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Nadzornog odbora Hrvatske garancijske agencije
674
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje
675
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje
676
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske željeznice"
677
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske željeznice"
678
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti direktora Poduzeća "Hrvatske željeznice" 
679
Rješenje o imenovanju direktora Poduzeća "Hrvatske željeznice"
680
Rješenje o razrješenju privremenog ravnatelja Hrvatske televizije
681
Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatske televizije
682
Odluka o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske
683
Odluka o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe
684
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica i kovanog novca kuna i lipa 
685
Odluka o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu
686
Odluka o povlaćenju iz optjecaja novčanica hrvatskog dinara
687
Odluka o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica kuna i oštečenog kovanog novca kune i lipe
688
Odluka o prodajnoj cijeni zlatnog dukata
689
Ispravak Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti
690
Ispravak Odluke o izdavanju zlatnog dukata
691
Ispravak Izvoda iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, savezima udruženja obrtnika u regijama i Savezu udruženja hrvatskih obrtnika odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori kao pravnom sljedniku Saveza u 1994. godini