GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 39/1994 

Zagreb, 19. svibnja 1994.

699
Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
700
Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za određivanje koeficijenata za utvrđivanje plaće sucima i drugim nositeljima pravosudnih dužnosti kojima je koeficijent utvrđen u rasponu
701
Odluka o podjeli Doma umirovljenika Split na dvije javne ustanove
702
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj
703
Odluka o otvaranju sezonskog graničnog prijelaza u luci Hvar
704
Odluka o potvrđivanju Pravila Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde
705
Pravilnik o obrascu službene iskaznice ovlaštenih službenika Porezne uprave
706
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene 
707
Uputa u svezi sa zamjenom gotova novca
708
Uputa o načinu dostavljanja izvješća o ukupnom stanju i prometu devizne štednje domaćih fizičkih osoba
709
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1994.
710
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1994.
711
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1994.
712
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1994.
713
Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1994.
714
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1994.
715
Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu
716
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa
717
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1994.
718
Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj nadoknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu
719
Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1994.
720
Odluka o primjeni Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje tijekom 1994. godine
721
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ovlaštenim liječnicima nadležnim za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad
722
Pravila Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde
723
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udrugeposlodavaca, Konfederacije nezavisnih sindikata Hrvatske, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatske udruge sindikata
724
Aneks o izmjenama i dopunama Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo
725
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-482/1993. od 27. travnja 1994.
726
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-379/1993. od 27. travnja 1994.
727
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-66/1992. od 20. travnja 1994.
728
Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa