Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 42/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 42/1994

Zagreb, 27. svibnja 1994.

741

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra vanjskih poslova

742

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra financija

743

Uredba o plaćama

744

Uredba o utvrdivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina

745

Odluka o izmjeni Odluke o rasporedivanju sredstava bivše Poštanske štedionice Beograd

746

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splita

747

Odluka o davanju nekretnine Republike Hrvatske u Platu-Dubrovnik na uporabu (posjed) Ministarstvu unutarnjih poslova

748

Odluka o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

749

Odluka o davanju suglasnosti za gradnju objekata na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, k. o. Goričan

750

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1994/85. školsku godinu

751

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

752

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

753

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

754

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

755

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

756

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-441/1993. od 4. svibnja 1994.

757

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-97/1994. od 11. svibnja 1994.

758

Podatke o osnovicama za utvrđivanje materijalnih prava prema odredbama Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

759

Ispravak Aneksa o izmjenama i dopunama Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo