Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 44/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 44/1994

Zagreb, 3. lipnja 1994.

776

Zakon o sanaciji i restrukturiranju banaka

777

Zakon o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

778

Zakon o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

779

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

780

Rješenje o imenovanju glavnog tajnika Ureda za prognanike i izbjeglice

781

Rješenje o razrješenju članova Republičkog odbora za odobravanje sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

782

Rješenje o imenovanju članova Republičkog odbora za odobravanje sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

783

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni upravnih biljega Republike Hrvatske

784

Pravilnik o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi te svedodžbi o maturi i završnom ispitu u srednjim školama

785

Naredba o izmjeni naredbe o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

786

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

787

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske

788

Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u putničkom prometu s inozemstvom

789

Uputa za primjenu Uredbe o plaćama, Ugovora o plaćama za javna poduzeća i ugovora za javne djelatnosti

790

Uputa za primjenu ugovora o plaćama za gospodarstvo i javna poduzeća

791

Ispravak Aneksa o izmjenama i dopunama Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo