GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 45/1994 

Zagreb, 10. lipnja 1994.

792
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu
793
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenom Krealjevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu
794
Odluka o razrješenju punomoćnika ministra vanjskih poslova
795
Odluka o razrješenju pomoćnika ministra vanjskih poslova
796
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Republike Austrije u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci
797
Rješenje o imenovanju pomoćnika predstojnika Ureda Vlade Republike Hrvatske za granice
798
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra graditeljstva i zaštite okoliša
799
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra graditeljstva i zaštite okoliša
800
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica
801
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
802
Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista
803
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-361/1992. od 1. lipnja 1994.
804
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-67/1994. od 10. svibnja 1994.