Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 46/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 46/1994

Zagreb, 10. lipnja 1994.

805

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

806

Pravilnik o mikrobiološkim standardima za namirnice

807

Pravilnik o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

808

Pravilnik o uvjetima konzerviranja namirnica i predmeta opće uporabe ionizirajućim zračenjem

809

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica

810

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

811

Pravilnik o uvjetima za pripremu i prodaju namirnica izvan prostorija

812

Pravilnik o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja

813

Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela