Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 47/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 47/1994

Zagreb, 16. lipnja 1994.

814

Uredba o posebnom porezu na naftne derivate

815

Uredba o posebnom porezu na duhanske prerađevine

816

Uredba o posebnom porezu na pivo

817

Uredba o posebnom porezu na bezalkoholna pića

818

Uredba o posebnom porezu na alkohol

819

Uredba o posebnom porezu na uvoz automobila

820

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

821

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

822

Rješenje o razrješenju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

823

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše odredenih zaraznih bolesti

824

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom znaku za označavanje vozila invalida

825

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćvanju.korisnika o njima

826

Zaključak o osnovici za utvrđivanje materijalnih prava prema odredbama Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća

827

Ispravak Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo