Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 48/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 48/1994

Zagreb, 20. lipnja 1994.

828

Uredba o plaćama u djelatnosti zdravstva

829

Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina

830

Uredba o iznosu minimalne plaće koja služi za utvrđivanje oporezivog dohotka, poreznih stopa i osobnih odbitaka za razdoblje lipanj - listopad 1994.

831

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

832

Uredba o pokriću tečajnih razlika iz Ugovora o kreditu za Črnec Polje i agroindustrijski kompleks

833

Odluka o udjelu u zajedničkom prihodu od posebnog poreza na naftne derivate u 1994. godini

834

Odluka o izmjenama Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1994. godini

835

Odluka o otvaranju sezonskog zračnog graničnog prijelaza u Zračnoj luci Vrsar

836

Odluka o otvaranju sezonskog graničnog prijelaza u luci Vis

837

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti

838

Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu

839

Pravilnik o radu zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena

840

Uputu o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom

841

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske brojU-III-3/1994. od 8. svibnja 1994.