GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 60/1994

Zagreb, 10. kolovoza 1994.

1081
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju 
1082
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi sa sjedištem u New Yorku 
1083
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazahstan, sa sjedištem u Ankari 
1084
Odluka o razrješenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu s danom 31. srpnja 1994.
1085
Odluka o potvrđivanju izbora župana Županije bjelovarsko-bilogorske
1086
Odluka o imenovanju Odbora za izgradnju Hrvatske bolnice Nova Bila
1087
Odluka o sezonskim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj
1088
Uputstvo o izmjeni Uputstva o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju
1089
Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi
1090
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkog ljetnog festivala
1091
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Varaždinskih baroknih večeri 
1092
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Osorskih glazbenih večeri
1093
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Splitskog ljeta
1094
Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja
1095
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara iz Republike Grčke
1096
Naputak o načinu polaganja i programu stručnih ispita za djelatnike koji obavljaju poslove normizacije, mjeriteljstva, certificiranja i nadzora predmeta od plemenitih kovina
1097
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja kontrole (nadzora) poslovanja banaka i štedionica i postupku poduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti
1098
Naputak o primjeni Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama
1099
Naputak za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica
1100
Naputak o primjeni Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica