Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 61/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 61/1994

Zagreb, 19. kolovoza 1994.

1101

Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske

1102

Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi

1103

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

1104

Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave I praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

1105

Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova

1106

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu

1107

Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi

1108

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina

1109

Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači na površinama zemljišta izvan lovišta

1110

Pravilnik o lovostaji

1111

Naputak za provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave